Trwa ładowanie...
d1ltpb7

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredyto...

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytowej, zmniejszającego zadłużenie Agencji Wydawniczo-Reklamowej "WPROST" sp. z o.o. w BRE Bank S.A. (59/2013)

Share
d1ltpb7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 59 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-08-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytowej, zmniejszającego zadłużenie Agencji Wydawniczo-Reklamowej "WPROST" sp. z o.o. w BRE Bank S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 19 sierpnia 2013 roku zależna od Emitenta spółka pod firmą Agencja Wydawniczo-Reklamowa "WPROST" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (AWR WPROST) otrzymała podpisany przez spółkę pod firmą BRE Bank S.A. z siedziba w Warszawie (Kredytodawca) aneks, datowany na dzień 9 sierpnia 2013 roku, do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym, zawartej pomiędzy AWR WPROST a Kredytodawcą w dniu 10 sierpnia 2011 roku (Umowa Kredytowa), o której Emitent informował raportami bieżącymi nr 82/2011, 89/2011 oraz 40/2012. Na podstawie przedmiotowego aneksu do Umowy Kredytowej strony postanowiły przedłużyć do dnia 8 sierpnia 2014 roku okres, na który Kredytodawca udzielił AWR WPROST kredytu w rachunku bieżącym. Strony Umowy Kredytowej postanowiły ponadto dokonać na mocy przedmiotowego aneksu zmiany wysokości udzielonego kredytu poprzez zmniejszenie udostępnionej kwoty do 3.050.000,00 PLN (słownie: trzy miliony
pięćdziesiąt tysięcy złotych) od dnia 9 sierpnia 2013 roku. Strony postanowiły także, że AWR WPROST dokonywać będzie ratalnych spłat udzielonego kredytu, tak aby od dnia 9 lipca 2014 roku kwota udostępnionego kredytu wynosiła nie więcej niż 1.600.000,00 PLN (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych). Spłata natomiast pozostałej części udzielonego kredytu powinna nastąpić do dnia 8 sierpnia 2014 roku. Pozostałe istotne warunki Umowy Kredytowej nie uległy zmianom. Wartość Umowy Kredytowej w okresie jej obowiązywania na mocy zawartego aneksu przekraczać będzie 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta. Umowa Kredytowa pozostawać będzie zatem umową znaczącą dla Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ltpb7

| | | PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-222 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 179 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 347 50 00 | | 347 50 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | pmpg@point-group.pl | | www.point-group.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 521-008-88-31 | | 010768408 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-19 Michał M. Lisiecki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ltpb7

Podziel się opinią

Share
d1ltpb7
d1ltpb7