Trwa ładowanie...
d9tfgbr

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Zbycie akcji Emitenta przez osobę mającą dostęp do informacji pou...

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Zbycie akcji Emitenta przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych. (4/2012)

Share
d9tfgbr
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-09
Skrócona nazwa emitenta
PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP
Temat
Zbycie akcji Emitenta przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 9 stycznia 2011 r. Emitent otrzymał od osoby zarządzającej zawiadomienie przekazane w trybie Art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183 poz. 1538 ze zm.) o zbyciu przez tę osobę akcji Emitenta. Zgodnie z zawiadomieniem: w okresie od 2 stycznia ? 5 stycznia 2012 r. przedmiotem sprzedaży było łącznie 42 164 (czterdzieści dwa tysiące i sto sześćdziesiąt cztery) sztuk akcji Emitenta, po średniej cenie jednostkowej 0,6100 zł. Transakcje zbycia akcji zostały dokonane, w ramach sesji zwykłej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Osoba zarządzająca przekazała Emitentowi zawiadomienie, gdyż łączna wartość transakcji we wskazanym okresie przekroczyła 5000 euro.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d9tfgbr

| | | PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-305 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie 146C | | 21 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 347 50 00 | | 347 50 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | pmpg@point-group.pl | | www.point-group.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 521-008-88-31 | | 010768408 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-09 Michał M. Lisiecki Prezes Zarządu Michał M. Lisiecki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d9tfgbr

Podziel się opinią

Share
d9tfgbr
d9tfgbr