Trwa ładowanie...
d27fm6b

PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Platin...

PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Platinum Properties Group S.A. (2/2012)

Share
d27fm6b
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-20
Skrócona nazwa emitenta
PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Platinum Properties Group S.A.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Platinum Properties Group S.A. (zwanej dalej "Spółką"), działając na podstawie art. 399 w zw. z art. 402? § 1 k.s.h., informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (zwanego dalej "NWZ") na dzień 16 lutego 2012 r. na godz. 12:00. NWZ odbędzie się w Warszawie, w Hotelu Hyatt przy ul. Belwederskiej 23 w Warszawie w Sali konferencyjnej Onyx na poziomie Mezzanine. W załączeniu pełna treść ogłoszenia zawierająca m.in. porządek obrad, treść projektów uchwał, wzór formularza pełnomocnictwa oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika. Wszystkie materiały związane z NWZ zamieszczone zostaną na stronie korporacyjnej Spółki www.ppgsa.pl.
Załączniki
Plik Opis
NWZ 16.02.2012 - Ogłoszenie o zwołaniu.pdf
NWZ 16.02.2012 - Projekty_uchwał.pdf
NWZ 16.02.2012 - Formularz pełnomocnictwa.pdf
NWZ 16.02.2012 - Formularz do głosowania przez pełnomocnika.pdf
NWZ 16.02.2012 - Informacja o ogólnej liczbie głosów.pdf
NWZ 16.02.2012 - OpiniaZarządwyłączenieprawapoboruakcjeserii_E.pdf
NWZ 16.02.2012 - OpiniaZarząduwyłączenieprawapoborukapitałdocelowy.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27fm6b

| | | PLATINUM PROPERTIES GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-626 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Niepodległości | | 58 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 397 43 43 | | (22) 397 43 44 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-20 Gustaw Groth Wiceprezes Zarządu
2012-01-20 Marcin L. Wróbel Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27fm6b

Podziel się opinią

Share
d27fm6b
d27fm6b