Trwa ładowanie...
d3aaut0

PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. - Sprostowanie informacji o nabyciu akcji Platinum Properties Grou...

PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. - Sprostowanie informacji o nabyciu akcji Platinum Properties Group S.A. opublikowanej w raporcie bieżącym nr ESPI 22/2011 (22/2011)

Share
d3aaut0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Sprostowanie informacji o nabyciu akcji Platinum Properties Group S.A. opublikowanej w raporcie bieżącym nr ESPI 22/2011 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej "Spółką" lub "Emitentem") informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 31 stycznia 2012 roku otrzymał od osoby obowiązanej pismo, informujące, iż osoba obowiązana na skutek błędu systemu bankowego dwukrotnie poinformowała Emitenta i Komisję Nadzoru Finansowego o nabyciu w dniu 9 grudnia 2011 roku 2.190 akcji Spółki w wyniku transakcji zawartych na rynku NewConnect. W konsekwencji ponownego otrzymania powyższej informacji od osoby obowiązanej w raporcie bieżącym nr ESPI 22/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku Zarząd Spółki poinformował o nabyciu 48.296 akcji Emitenta przez osobę obowiązaną, pomimo, iż ta liczba akcji uwzględniała 2.190 akcji nabytych przez osobę obowiązaną w dniu 9 grudnia 2011 roku, o nabyciu których Zarząd Spółki poinformował uprzednio w raporcie bieżącym nr ESPI 21/2011 z dnia 14 grudnia 2011 roku. Mając na względzie powyższe,
sprostowując informację przekazaną w raporcie bieżącym nr ESPI 22/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku Zarząd Spółki informuje, iż z przekazanych informacji wynika, że osoba blisko związana w dniach od 12 do 20 grudnia 2011 roku nabyła łącznie 46.306 akcji Emitenta. Nabycie akcji nastąpiło w wyniku transakcji zawartych na rynku NewConnect w trakcie sesji zwykłej po średniej cenie 0,50 zł za jedna akcję. Osoba obowiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3aaut0

| | | PLATINUM PROPERTIES GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-626 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Niepodległości | | 58 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 397 43 43 | | (22) 397 43 44 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-31 Gustaw Groth Wiceprezes Zarządu
2012-01-31 Marcin L. Wróbel Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3aaut0

Podziel się opinią

Share
d3aaut0
d3aaut0