Trwa ładowanie...
da655qs

PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej (12/2015)

PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej (12/2015)

Share
da655qs

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-23 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do umowy znaczącej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Righteight Holdings Limited z siedzibą w Nikozji w Republice Cypryjskiej aneks do umowy sprzedaży udziałów w spółce OOO Svetly Dali z siedzibą w Łobni w Federacji Rosyjskiej zawartej w dniu 31 grudnia 2010 roku w Moskwie w Federacji Rosyjskiej, o treści której Spółka informowała m.in. w prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 12 grudnia 2012 roku. Zgodnie z aneksem strony postanowiły o przedłużeniu terminu spłaty pozostałej do zapłaty części ceny sprzedaży udziałów w spółce OOO Svetly Dali tj. kwoty 20.000.000 USD (słownie: dwudziestu milionów dolarów amerykańskich) do dnia 31 grudnia 2016 roku. Stosownie do treści oświadczeń zawartych w treści aneksu jego zawarcie podyktowane było m.in. narastającym napięciem pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, a Federacją Rosyjską w kontekście jej politycznego zaangażowania w konflikt zbrojny na Ukrainie, pogorszeniem się
warunków ogólnopolitycznych oraz rynkowych dla realizacji projektu inwestycyjnego osiedla Svetly Dali, a także wzrostem ryzyka projektu o charakterze zewnętrznym niezależnym od stron Umowy. Zgodnie z postanowieniami Umowy w przypadku niedokonania zapłaty w ustalonym terminie Spółka będzie zobowiązana do zapłaty kary umownej w wysokości 0,06% wysokości nie zapłaconej w terminie kwoty za każdy dzień opóźnienia. Zabezpieczeniem zapłaty ceny udziałów zgodnie z Umową jest hipoteka ustanowiona na trzech działkach należących do spółki OOO Svetly Dali. Z uwagi na wysokość ceny sprzedaży udziałów w spółce OOO Svetly Dali wynoszącej 100.000.000 USD (słownie sto milionów dolarów amerykańskich) Umowa spełnia przesłanki do uznania jej za umowę znaczącą zarówno w oparciu o kryterium relacji wartości przedmiotu Umowy do wartości kapitałów własnych Spółki, jak również kryterium relacji wartości przedmiotu Umowy do wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. Spółka deklaruje, że
będzie stosowała kryterium wartości przychodów ze sprzedaży do uznawania aktywów i umów za znaczące w kontekście raportowania zdarzeń na podstawie par. 5 ust. 1 pkt. 1-5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

da655qs

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PLATINUM PROPERTIES GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-627 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Adama Naruszewicza | | 27/310 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (22) 397 43 43 | | (22) 397 43 44 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@ppgsa.pl | | www.ppgsa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 7010150153 | | 141599588 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Andrzej Malaga Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

da655qs

Podziel się opinią

Share
da655qs
da655qs