Trwa ładowanie...
d2fu9j0

PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. - Zmiana terminu przekazania raportu okresowego (18/2014)

PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. - Zmiana terminu przekazania raportu okresowego (18/2014)

Share
d2fu9j0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana terminu przekazania raportu okresowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Platinum Properties Group S.A. ("Emitent") informuje o zmianie terminów przekazania raportu rocznego Emitenta za 2013 rok i skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Emitenta za 2013 rok określonych w raporcie bieżącym ESPI 4/2014 z dnia 17 stycznia 2014 roku Raporty roczne za 2013 rok przekazane zostaną do publicznej wiadomości w następujących terminach: ? raport roczny Emitenta za 2013 rok ? 17 marca 2014 roku ? skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Emitenta za 2013 rok ? 17 marca 2014 roku Ponadto, Zarząd Emitenta informuje, iż Emitent zgodnie z § 102 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) nie będzie publikować raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni
kwartał roku obrotowego 2013. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2fu9j0

| | | PLATINUM PROPERTIES GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-626 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Niepodległości | | 58 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 397 43 43 | | (22) 397 43 44 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@ppgsa.pl | | www.ppgsa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7010150153 | | 141599588 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-04 Marcin Wróbel Prezes Zarządu
2014-03-04 Adam Brzeziński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2fu9j0

Podziel się opinią

Share
d2fu9j0
d2fu9j0