Trwa ładowanie...
d356gr5
d356gr5

Po wejściu do EMU konieczne zapobieżenie boomowi kredytowemu - raport

07.11. Warszawa (PAP) - Wejście do strefy euro może sprzyjać narastaniu boomu kredytowego i aby temu przeciwdziałać, oprócz skutecznej polityki nadzorczej wobec banków, konieczna...
Share
d356gr5

07.11. Warszawa (PAP) - Wejście do strefy euro może sprzyjać narastaniu boomu kredytowego i aby temu przeciwdziałać, oprócz skutecznej polityki nadzorczej wobec banków, konieczna jest jej harmonizacja z polityką makroekonomiczną - wynika z opracowania przygotowanego przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach prac Zespołu Roboczego ds. Makroekonomicznych.

"Zmiana warunków makroekonomicznych związana z przystąpieniem do strefy euro może sprzyjać narastaniu niezrównoważonych procesów gospodarczych, zwłaszcza związanych z ekspansją kredytową. Doświadczenia Irlandii, Hiszpanii i Portugalii wskazują, że takie procesy ("boomy kredytowe") mogą mieć znaczącą siłę i prowadzić do zaburzeń równowagi gospodarczej, a w konsekwencji do osłabienia pozycji konkurencyjnej kraju. Optymalna polityka makroekonomiczna powinna z wyprzedzeniem przeciwdziałać potencjalnym zagrożeniom, tym bardziej, że zjawiska sprzyjające nadmiernemu wzrostowi akcji kredytowej są ściśle związane z procesem konwergencji i mogą wystąpić jeszcze przed przyjęciem wspólnej waluty" - napisano w raporcie.

W opracowaniu napisano, że znacznej dynamice wolumenu kredytu towarzyszyło nieoptymalne jego wykorzystanie, w tym stymulowanie konsumpcji i nadmierna alokacja kapitału w gałęzie gospodarki o niskiej produktywności (w szczególności sektor nieruchomości i budownictwa), co prowadziło do wzrostu jednostkowych kosztów pracy.

d356gr5

"Zaobserwowana destabilizacja procesów gospodarczych wystąpiła pomimo zaawansowanego procesu konwergencji, liberalizacji rynku pracy oraz utrzymywania do niedawna stabilnej pozycji sektora finansów publicznych. Konsekwencją boomów kredytowych było rosnące uzależnienie rozwoju gospodarczego od finansowania zagranicznego, odzwierciedlone w narastaniu deficytów obrotów bieżących w tych krajach" - napisano.

"Przegląd inicjatyw, które zostały podjęte w celu przeciwdziałania przegrzaniu gospodarki w wyniku niezrównoważonego przyrostu akcji kredytowej wskazuje ponadto, że prowadzenie działań wyłącznie o charakterze nadzorczym wobec sektora bankowego może nie być wystarczające. Osiągnięcie większej skuteczności może oznaczać konieczność harmonizacji strategii nadzorczej i krajowej polityki makroekonomicznej, w tym fiskalnej" - dodano. (PAP)

map/ ana/

d356gr5

Podziel się opinią

Share
d356gr5
d356gr5