Trwa ładowanie...
d4ap4jn

Podlaskie/ 850 mln zł z UE w 2016 r. z Regionalnego Programu Operacyjnego

850 mln zł z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 będzie do zdobycia w 2016 r. w Podlaskiem. Zaplanowano 33 konkursy w najróżniejszych dziedzinach, w tym przedsiębiorczość, ochrona środowiska, badania i rozwój, zdrowie.

Share
d4ap4jn

Marszałek województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński w wydawanym przez urząd marszałkowski informatorze "Zmieniamy Podlaskie" poświęconym funduszom z Regionalnego Programu Operacyjnego w regionie podkreślił, że w 2016 roku będzie ogłoszony m.in. oczekiwany przez przedsiębiorców konkurs na wdrażanie innowacji w sektorze produkcyjnym czy na działalność badawczo-rozwojową w firmach.

"To ogromna szansa dla podlaskich firm, łącznie na ich wsparcie mamy w tych dwóch naborach aż 160 mln zł" - podkreślił marszałek. Dodał, że warto, by do tych naborów przedsiębiorcy odpowiednio się przygotowali, bo dobre projekty będą służyć rozwojowi gospodarki regionu.

Urząd marszałkowski już wcześniej opublikował harmonogram ogłaszania poszczególnych konkursów. Wynika z niego, że konkurs na wspieranie badań i rozwoju w firmach (100 mln zł) będzie ogłoszony w maju, na wdrażanie inwestycji w przedsiębiorstwach (60 mln zł) będzie ogłoszony w lipcu, nabór wniosków ruszy w sierpniu.

d4ap4jn

Jesienią natomiast będzie konkurs, w którym do podziału będzie 40 mln zł na centra logistyczne. 60 mln zł wesprze przygotowywanie przez samorządy terenów dla inwestorów. Wnioski będzie można składać w marcu. Taka sama kwota była w konkursie, w którym oferty na tereny inwestycyjne można było składać do końca 2015 r. W listopadzie ma być konkurs, w którym 20 mln zł będzie przeznaczone na dotacje dla osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej.

Jak poinformował wcześniej PAP rzecznik marszałka województwa podlaskiego Paweł Staniurski, w kwietniu będzie ogłoszony konkurs na inwestycje w odnawialne źródła energii (80 mln zł) z puli na gospodarkę niskoemisyjną. Pieniądze będzie można zdobyć np. na budowę nowych lub rozbudowę już istniejących instalacji wykorzystujących energię z biomasy, biogazu, wiatru, słońca czy wody, wytwarzanie biopaliw z odpadów z produkcji rolniczej czy przemysłu rolno-spożywczego. "Wytworzone biopaliwa muszą być wykorzystywane na własne potrzeby (produkcja rolna) w gospodarstwach rolnych. Powstała infrastruktura nie może służyć do produkcji biopaliw z roślin spożywczych" - poinformował Staniurski.

W dziedzinie ochrony środowiska, w listopadzie będzie ogłoszony konkurs (z wyłączeniem Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego), w którym będzie można uzyskać wsparcie na modernizację lub likwidację indywidualnych kotłowni wykorzystujących węgiel i zastąpienie ich innymi źródłami wytwarzania ciepła (15 mln zł na tzw. strategie niskoemisyjne). Do maja 2016 r. trwa ciągły nabór wniosków z gospodarki wodno-ściekowej ( 60 mln zł). 10 mln zł jest także przeznaczone na różne inwentaryzacje zasobów przyrodniczych, np. na wykonanie planów zadań ochronnych siedlisk i gatunków Natura 2000, parków krajobrazowych czy rezerwatów przyrody, plany zagospodarowania przestrzennego na obszarach chronionych.

W 2016 r. 124,2 mln zł w konkursach z różnych dziedzin (m.in. szeroko pojęta edukacja oraz usługi społeczne), jest przeznaczone w odrębnej puli na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Białegostoku i 9 ościennych gmin, które tworzą Białostocki Obszar Funkcjonalny.

W grudniu zaplanowano m.in. konkurs, w którym 15 mln zł przeznaczone będzie na infrastrukturę w ochronę zdrowia.

W ramach RPO na lata 2014-2020 Podlaskie ma mieć do dyspozycji 5,1 mld zł. To pieniądze z dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

d4ap4jn

Podziel się opinią

Share
d4ap4jn
d4ap4jn