Trwa ładowanie...
d1yn1ev
espi

POL-MOT WARFAMA S.A. - Aneks techniczny do umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawartej z Bankiem ...

POL-MOT WARFAMA S.A. - Aneks techniczny do umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawartej z Bankiem PKO BP S.A. (3/2011)

Share
d1yn1ev

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POL-MOT WARFAMA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aneks techniczny do umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawartej z Bankiem PKO BP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 24 stycznia 2011r. pomiędzy POL-MOT Warfama S.A. a Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie został zawarty aneks techniczny do umowy kredytowej w rachunku bieżącym z dnia 16 czerwca 2004r. ze zmianami.Na mocy postanowień powyższego aneksu przedłużono termin spłaty kredytu do dnia 25 lutego 2011r. Pozostałe warunki umowy kredytowej pozostały bez zmian w stosunku do aneksu podpisanego w dniu 25 stycznia 2010r. (Raport bieżący 6/2010).Emitent zamierza w ciągu najbliższego miesiąca, po wynegocjowaniu warunków, podpisać kolejny aneks do umowy kredytowej z dnia 16 czerwca 2004r. z Bankiem PKO BP S.A. przedłużający termin spłaty kredytu.Podstawa prawna:Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz.U.2009.33.259 ze zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1yn1ev

| | | POL-MOT WARFAMA SPÓŁKA AKCYJNA S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POL-MOT WARFAMA S.A. | | Przemysł elektromaszynowy | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 11-040 | | Dobre Miasto | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Fabryczna | | 21 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (089) 615 34 00 | | (089) 615 34 26 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@warfama.pl | | www.warfama.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7392388088 | | 510481080 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-24 Adam Dobieliński Prezes Zarządu
2011-01-24 Karol Zarajczyk Wiceprezes Zarządu
2011-01-24 Jan Andrzej Wielgus Członek Zarządu
2011-01-24 Tomasz Horbal Członek Zarządu
2011-01-24 Ewa Pradoń Prokurent
2011-01-24 Marcin Matusewicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1yn1ev

Podziel się opinią

Share
d1yn1ev
d1yn1ev