Trwa ładowanie...
d1xajwl
d1xajwl
espi

POLBRAND - Informacja o wydaniu obligacji serii J (18/2014) - EBI

POLBRAND - Informacja o wydaniu obligacji serii J (18/2014)
Share
d1xajwl
CATALYST
Raport EBI nr 18 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-31
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Informacja o wydaniu obligacji serii J
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zgodnie z § 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A Zarząd Spółki Polbrand Sp. z o.o. informuje, że w dniu 30 lipca 2014 roku dokonał wydania 300 sztuk obligacji zabezpieczonych imiennych serii J, o numerach od 1 do 300 o wartości nominalnej 10.000,00 zł każda. Obligacje wyemitowane zostały na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (Dz. U. 2001.120.1300 j.t.) w trybie art. 9 pkt 3 ww. tejże ustawy. Obligacje nie będą przedmiotem wniosku o ich wprowadzenie do obrotu na rynku Catalyst
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Maciej Ziembicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d1xajwl

Podziel się opinią

Share
d1xajwl
d1xajwl