Trwa ładowanie...
d2su5vg

POLENERGIA - Aneks do dokumentacji finansowej (11/2015)

POLENERGIA - Aneks do dokumentacji finansowej (11/2015)

Share
d2su5vg

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | POLENERGIA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Aneks do dokumentacji finansowej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Polenergia S.A. (?Spółka?) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2014 niniejszym informuje, że w dniu 29 lipca 2014 roku Spółka (jako tzw. sponsor) oraz jej podmioty zależne (jako kredytobiorcy): (i) Grupa PEP ? Farma Wiatrowa 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (?GPFW1?), (ii) Grupa PEP ? Farma Wiatrowa 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (?GPFW4?) oraz (iii) Grupa PEP ? Farma Wiatrowa 6 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (?GPFW6?) zawarły z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (ang. European Bank for Reconstruction and Development) (?EBRD?) oraz Bankiem Ochrony Środowiska S.A. (?BOŚ?) aneks (?Aneks?) do dokumentacji finansowej z dnia 4 października 2013 roku (?Umowa?). Na podstawie Aneksu wartość udzielonego przez EBRD finansowania na podstawie Umowy uległa zwiększeniu o kwotę 32,2 mln złotych, a wartość finansowania udzielonego przez BOŚ uległa zwiększeniu o kwotę 26,3 mln złotych. Ponadto, w ramach Aneksu wartość kredytu na finansowanie podatku VAT udzielonego przez BOŚ uległo
zwiększeniu o kwotę 3,5 mln złotych. Uruchomienie finansowania uwarunkowane jest spełnieniem przez kredytobiorców oraz Spółkę warunków zawieszających. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2su5vg

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLENERGIA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLENERGIA | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-952 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Krucza | | 24/26 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 8407570 | | 022 6518901 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@pepsa.com.pl | | pepsa.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5261888932 | | 012693488 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-06 Zbigniew Prokopowicz Prezes Zarządu
2015-03-06 Michał Kozłowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2su5vg

Podziel się opinią

Share
d2su5vg
d2su5vg