Trwa ładowanie...
d1xn10t
d1xn10t
espi

POLENERGIA - Otrzymanie oświadczeń o wypowiedzeniu umów (14/2015)

POLENERGIA - Otrzymanie oświadczeń o wypowiedzeniu umów (14/2015)
Share
d1xn10t

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-23 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | POLENERGIA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Otrzymanie oświadczeń o wypowiedzeniu umów | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Polenergia S.A. (?Spółka?) niniejszym informuje, że w dniu 23 marca 2015 roku spółki zależne Spółki: Amon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Talia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (?Talia?) (łącznie zwane dalej ?Spółkami?) otrzymały od spółki Polska Energia ? Polska Kompania Handlowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji (?PKH?) oświadczenie o wypowiedzeniu przez PKH: Umowy Sprzedaży Praw Majątkowych Wynikających ze Świadectw Pochodzenia Będących Potwierdzeniem Wytworzenia Energii Elektrycznej w Odnawialnym Źródle Energii ? Farmie Wiatrowej w miejscowości Łukaszów z dnia 23 grudnia 2009 roku oraz Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej Wytworzonej w Odnawialnym Źródle Energii ? Farmie Wiatrowej w miejscowości Łukaszów z dnia 23 grudnia 2009 roku, w stosunku do Amon; Umowy Sprzedaży Praw Majątkowych Wynikających ze Świadectw Pochodzenia Będących Potwierdzeniem Wytworzenia Energii Elektrycznej w Odnawialnym Źródle Energii ? Farmie Wiatrowej w miejscowości Modlikowice z dnia 23
grudnia 2009 roku oraz Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej Wytworzonej w Odnawialnym Źródle Energii ? Farmie Wiatrowej w miejscowości Modlikowice z dnia 23 grudnia 2009 roku, w stosunku do Talia. Oświadczenia PKH o wypowiedzeniu w/w umów pozbawione są jakichkolwiek podstaw faktycznych i prawnych i jako takie bezskuteczne. Spółki podejmą wszelkie przewidziane prawem działania w celu ochrony ich interesów przed bezprawnym działaniem PKH. Obecne działania PKH mają na celu uchylenie się od wykonania zaciągniętych przez PKH zobowiązań z tytułu Umów, stanowiąc kontynuację dotychczasowych działań PKH i Tauron zmierzających do osiągnięcia tego samego celu. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLENERGIA SA
(pełna nazwa emitenta)
POLENERGIA Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-526 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Krucza 24/26
(ulica) (numer)
022 8407570 022 6518901
(telefon) (fax)
info@pepsa.com.pl pepsa.com.pl
(e-mail) (www)
5261888932 012693488
(NIP) (REGON)
d1xn10t

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Zbigniew Prokopowicz Prezes Zarządu
2015-03-23 Michał Kozłowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xn10t

Podziel się opinią

Share
d1xn10t
d1xn10t