Trwa ładowanie...
d3ybqsx
espi

POLICE - Aneks do umowy z PKO BP S.A. (14/2011)

POLICE - Aneks do umowy z PKO BP S.A. (14/2011)
Share
d3ybqsx
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2011
Data sporządzenia: 2011-02-15
Skrócona nazwa emitenta
POLICE
Temat
Aneks do umowy z PKO BP S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 15.02.2011 r. podpisał z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną (PKO BP S.A.) aneks do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 30.01.2007 roku.Na mocy podpisanego Aneksu okres wykorzystania limitu kredytu został wydłużony do dnia 31.12.2012 r.Pozostałe istotne postanowienia Umowy pozostają bez zmian.W wykonaniu warunku zawartego w aneksie do umowy o kredyt w rachunku bieżącym podpisanym w dniu 21.01.2011 r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna III Oddział w Szczecinie (PEKAO S.A.), a Emitentem, o którym Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 10/2011 z dnia 21.01.2011 r. Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. informuje, że przekazał do Banku PEKAO S. A. pisemne potwierdzenie prolongaty kredytu w Banku PKO BP S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d3ybqsx

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-15 Krzysztof Jałosiński Prezes Zarządu
2011-02-15 Wojciech Naruć Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ybqsx

Podziel się opinią

Share
d3ybqsx
d3ybqsx