Trwa ładowanie...
d3q2knz
d3q2knz
espi

POLICE - odwołanie i powołanie osób zarządzających (26/2012)

POLICE - odwołanie i powołanie osób zarządzających (26/2012)
Share
d3q2knz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLICE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | odwołanie i powołanie osób zarządzających | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 13 czerwca 2012 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o: 1. Odwołaniu ze składu Zarządu Zakładów Chemicznych "Police" S.A. V kadencji, z dniem 25 czerwca 2012 r.: - Krzysztofa Jałosińskiego - Prezesa Zarządu, - Wojciecha Narucia - Wiceprezesa Zarządu, - Ireneusza Marciniaka - Wiceprezesa Zarządu, -Janusza Motylińskiego - Wiceprezesa Zarządu; 2. Powołaniu z dniem 26 czerwca 2012 roku w skład Zarządu Zakładów Chemicznych "Police" S.A. z siedzibą w Policach VI wspólnej trzyletniej kadencji: - Krzysztofa Jałosińskiego ? na stanowisko Prezesa Zarządu, - Wojciecha Narucia- na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, - Rafała Kuźmiczonka ? na stanowisko Wiceprezesa Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami osoby powołane do składu Zarządu Z.Ch. "Police" S.A. nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie wykonują innej działalności
poza przedsiębiorstwem Emitenta i Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów, która jest w stosunku do niej konkurencyjna, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Informacje dotyczące kwalifikacji oraz wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Emitent poda do publicznej wiadomości niezwłocznie po ich otrzymaniu. Podstawa prawna przekazania raportu - § 5 ust.1 pkt 21) i 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
POLICE Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
72-010 Police
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kuźnicka 1
(ulica) (numer)
091 3171717 091 3173603
(telefon) (fax)
kontakt@zchpolice.com www.zchpolice.com
(e-mail) (www)
8510205573 810822270
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-13 Marek Putzlacher prokurent
2012-06-13 Eugeniusz Paprocki prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3q2knz

Podziel się opinią

Share
d3q2knz
d3q2knz