Trwa ładowanie...
d32tuy5
espi

POLICE - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego (22/2012)

POLICE - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego (22/2012)
Share
d32tuy5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLICE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Chemicznych "Police" S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 23 maja 2012 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 33 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, dokonała wyboru zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki obejmującego: - przegląd jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień30 czerwca 2012 r., 30 czerwca 2013 r. oraz na dzień 30 czerwca 2014 r.; - przegląd pakietów konsolidacyjnych sporządzanych na potrzeby półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. na dzień30 czerwca 2012 r., 30 czerwca 2013 r. oraz na dzień 30 czerwca 2014 r.; - badanie jednostkowego i skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2012 r., 31 grudnia 2013 r. oraz na dzień 31 grudnia 2014 r.; - przegląd pakietów konsolidacyjnych sporządzanych na potrzeby rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. na dzień 31 grudnia 2012 r., 31 grudnia 2013 r. oraz na dzień 31 grudnia 2014 r. Podmiotem wybranym do przeprowadzenia w/w badań i przeglądów jest KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul, Chłodna 51. KPMG Audyt Sp. z o. o. jest spółką wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 458. Emitent nie korzystał dotychczas z usług wybranego podmiotu. Umowa z wybranym podmiotem zawarta zostanie na okres trzech lat. Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
POLICE Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
72-010 Police
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kuźnicka 1
(ulica) (numer)
091 3171717 091 3173603
(telefon) (fax)
kontakt@zchpolice.com www.zchpolice.com
(e-mail) (www)
8510205573 810822270
(NIP) (REGON)
d32tuy5

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-23 Krzysztof Jałosiński Prezes Zarządu
2012-05-23 Janusz Motyliński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d32tuy5

Podziel się opinią

Share
d32tuy5
d32tuy5