Trwa ładowanie...
d1ia2r1
d1ia2r1
espi

POLICE - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej z PGNiG S.A. (36/2013)

POLICE - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej z PGNiG S.A. (36/2013)
Share
d1ia2r1

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLICE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do umowy znaczącej z PGNiG S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2012 z dnia 24 grudnia 2012 roku, Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 26 września 2013 roku Spółka zawarła z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem Spółka Akcyjna w Warszawie (dalej: "Sprzedawca"), aneks (dalej: "Aneks") do Umowy Kompleksowej Dostarczania Paliwa Gazowego (dalej: "Umowa"), przedłużający okres obowiązywania przedmiotowej Umowy do dnia 1 października 2014 roku (poprzednio do 30 września 2013 roku). Przedmiotem Umowy jest dostawa paliwa gazowego przez Sprzedawcę na rzecz Spółki. Na mocy przedmiotowego Aneksu, zostało zmniejszone zabezpieczenie należytego wykonania Umowy do wysokości 88.000 tys. zł (poprzednio: 90.000 tys. zł), którym będzie złożenie przez Spółkę w formie aktu notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. Aneks ponadto określa zamówione ilości paliwa gazowego w poszczególnych miesiącach na które została przedłużona
Umowa (od października 2013 roku do września 2014 roku). Zapisy ww. Aneksu wchodzą w życie z dniem 30 września 2013 roku. Pozostałe warunki Umowy, podane w raporcie bieżącym nr 44/2012 z dnia 24 grudnia 2012 roku nie ulegają zmianie. Podpisany Aneks spełnia kryterium umowy znaczącej, tzn. jego szacunkowa wartość około 550.000 tys. zł przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
POLICE Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
72-010 Police
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kuźnicka 1
(ulica) (numer)
091 3171717 091 3173603
(telefon) (fax)
ir.police@grupaazoty.com http://zchpolice.grupaazoty.com.pl
(e-mail) (www)
8510205573 810822270
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-26 Rafał Kuźmiczonek Wiceprezes Zarządu
2013-09-26 Marek Putzlacher Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ia2r1

Podziel się opinią

Share
d1ia2r1
d1ia2r1