Trwa ładowanie...
d27t0al
d27t0al
espi

POLIMEX-MOSTOSTAL - Informacja poufna ? Otrzymanie żądania wypłaty z tytułu gwarancji (20/2014)

POLIMEX-MOSTOSTAL - Informacja poufna ? Otrzymanie żądania wypłaty z tytułu gwarancji (20/2014)
Share
d27t0al

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLIMEX-MOSTOSTAL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja poufna ? Otrzymanie żądania wypłaty z tytułu gwarancji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 5/2014 z 15.01.2014 o otrzymaniu przez Spółkę pisma Skarbu Państwa ? Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o odstąpieniu przez GDDKiA od umowy z dnia 23 września 2010r., dotyczącej budowy autostrady A4 odcinek Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschód) ?Jarosław (węzeł Wierzbna) od km 581+250 do 622+450, zawartej z konsorcjum firm Polimex-Mostostal SA, Doprastav a.s. Zarząd Polimex-Mostostal SA z siedzibą w Warszawie ("Spółka") zawiadamia, że w dniu 4 lutego 2014 został poinformowany przez bank Pekao SA ("Gwarant") o fakcie otrzymania przez Gwaranta od Skarbu Państwa ? Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie ("Beneficjent") żądania wypłaty łącznej kwoty 55.996.064,23 złotych z tytułu gwarancji należytego wykonania kontraktu i gwarancji jakości nr DDF/5052/2010 z 17.09.2010r. Zgodnie z oceną prawną przedstawioną w Raporcie bieżącym nr 5/2014 Spółka uznaje odstąpienie Skarbu
Państwa ? Generalanego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad za nieważne, a co za tym idzie Spółka uważa, że Beneficjent nadużywa swojego uprawnienia wynikającego z posiadanej gwarancji należytego wykonania i gwarancji jakości. Zarząd Spółki informuje jednocześnie, iż w dniu 20.01.2014 za pośrednictwem kancelarii prawnej złożyła do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o zabezpieczenie roszczenia niepieniężnego. Żądanie jest obecnie przedmiotem analizy formalno-prawnej Gwaranta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLIMEX-MOSTOSTAL SA
(pełna nazwa emitenta)
POLIMEX-MOSTOSTAL Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czackiego 15/17
(ulica) (numer)
022 8297100 022 8260493
(telefon) (fax)
www.polimex.pl
(e-mail) (www)
8210014509 710252031
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-04 Robert Kosmal Kierownik Biura Nadzoru Właścicielskiego

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27t0al

Podziel się opinią

Share
d27t0al
d27t0al