Trwa ładowanie...
d4662i3
espi

POLIMEX-MOSTOSTAL - Otrzymanie żądania zapłaty z tytułu gwarancji (104/2013)

POLIMEX-MOSTOSTAL - Otrzymanie żądania zapłaty z tytułu gwarancji (104/2013)
Share
d4662i3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 104 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLIMEX-MOSTOSTAL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Otrzymanie żądania zapłaty z tytułu gwarancji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") zawiadamia, że w dniu 25 lipca 2013 r. został poinformowany e-mailem przez RBS Bank (Polska) S.A. ("Bank Polska") o fakcie otrzymania przez Bank Polska od RBS Bank (Romania) S.A. ("Bank Romania") żądania wypłaty łącznej kwoty 5.813.609,99 RON z regwarancji wystawionych przez Bank Polska na rzecz Bank Romania. Wystawione na zlecenie Spółki przez Bank Polska regwarancje zabezpieczały gwarancje dobrego wykonania wydane przez Bank Romania na potrzeby kontraktu dotyczącego zaprojektowania i budowy wielofunkcyjnej hali sportowej w mieście Bacau w Rumunii zawartego przez konsorcjum, w skład którego wchodzi Spółka, z Municipiul Bacau ("Beneficjent Gwarancji"). W opinii Spółki Beneficjent Gwarancji nadużywa swojego uprawnienia wynikającego z wystawionych bezwarunkowych gwarancji dobrego wykonania kontraktu. Jeżeli podjęte mediacje nie spowodują odstąpienia od roszczenia lub jego istotnej redukcji, sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania
prawnego zgodnie z warunkami umowy łączącej konsorcjum, w skład którego wchodzi Spółka, z Beneficjentem Gwarancji. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLIMEX-MOSTOSTAL SA
(pełna nazwa emitenta)
POLIMEX-MOSTOSTAL Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-950 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czackiego 15/17
(ulica) (numer)
022 8297100 022 8260493
(telefon) (fax)
www.polimex.pl
(e-mail) (www)
8210014509 710252031
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Robert Kosmal Kierownik Biura Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Kapitałowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4662i3

Podziel się opinią

Share
d4662i3
d4662i3