Trwa ładowanie...
d3gtzai
d3gtzai
espi

POLIMEX-MOSTOSTAL - Umorzenie postępowania o ogłoszeniu upadłości (148/2013)

POLIMEX-MOSTOSTAL - Umorzenie postępowania o ogłoszeniu upadłości (148/2013)
Share
d3gtzai
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 148 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-24
Skrócona nazwa emitenta
POLIMEX-MOSTOSTAL
Temat
Umorzenie postępowania o ogłoszeniu upadłości
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 144/2013 z dnia 18 października 2013 roku Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17 ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu w dniu 23 października 2013 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie ? X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych postanowienia o umorzeniu postępowania w sprawie ogłoszenia upadłości Spółki wszczętego na wniosek spółki Instal Bełchatów Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu. Postanowienie nie jest prawomocne.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLIMEX-MOSTOSTAL SA
(pełna nazwa emitenta)
POLIMEX-MOSTOSTAL Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czackiego 15/17
(ulica) (numer)
022 8297100 022 8260493
(telefon) (fax)
www.polimex.pl
(e-mail) (www)
8210014509 710252031
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-24 Robert Kosmal Kierownik Biura Nadzoru Właścicielskiego

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3gtzai

Podziel się opinią

Share
d3gtzai
d3gtzai