Trwa ładowanie...
dsgtcgx
espi

POLIMEX-MOSTOSTAL - Uzupełnienie wniosku Spółki Eurometal S.A. (105/2012)

POLIMEX-MOSTOSTAL - Uzupełnienie wniosku Spółki Eurometal S.A. (105/2012)

Share
dsgtcgx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 105 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLIMEX-MOSTOSTAL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uzupełnienie wniosku Spółki Eurometal S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 94/2012 z dnia 12 października 2012 r. Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przy ul. Czackiego 15/17 informuje, że w dniu 5 listopada 2012 r. powziął informację o złożeniu przez Eurometal S.A. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie ? Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych brakujących załączników do wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Spółki złożonego przez Eurometal S.A. w dniu 27 września 2012 r., o których braku Spółka informowała ww. raportem bieżącym. Spółka podtrzymuje swoje stanowisko, zgodnie z którym w ocenie Spółki wniosek złożony przez Eurometal S.A. jest jedynie elementem działań podejmowanych przez Eurometal S.A. w związku ze sporem prowadzonym ze Spółką, co do wysokości należności Eurometal S.A. za prace wykonane na zlecenie Spółki. W powyższym sporze Spółka złożyła kwotę odpowiadającą spornej wierzytelności do depozytu sądowego zabezpieczając w ten sposób wszelkie ewentualne należności
Eurometal S.A. W związku z powyższym, a także w związku z faktem, że wniosek Eurometal S.A. jest bezpodstawny, Spółka wniosła do właściwego sądu o oddalenie wniosku Eurometal S.A. o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsgtcgx

| | | POLIMEX-MOSTOSTAL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLIMEX-MOSTOSTAL | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Czackiego | | 15/17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 8297100 | | 022 8260493 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.polimex.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8210014509 | | 710252031 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-06 Przemysław Milczarek Dyrektor Zarządzający

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsgtcgx

Podziel się opinią

Share
dsgtcgx
dsgtcgx