Trwa ładowanie...
d1hor3a
espi

POLIMEX-MOSTOSTAL - Wykreślenie spółki zależnej Emitenta z Krajowego Rejestru Sądowego (191/2014)

POLIMEX-MOSTOSTAL - Wykreślenie spółki zależnej Emitenta z Krajowego Rejestru Sądowego (191/2014)
Share
d1hor3a
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 191 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-21
Skrócona nazwa emitenta
POLIMEX-MOSTOSTAL
Temat
Wykreślenie spółki zależnej Emitenta z Krajowego Rejestru Sądowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd ?Polimex-Mostostal? S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 42, 01-171 Warszawa (?Emitent?) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent powziął informację o wydaniu w dniu 20.11.2014 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowienia o wykreśleniu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego spółki zależnej Emitenta - Polimex-Sices Polska sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLIMEX-MOSTOSTAL SA
(pełna nazwa emitenta)
POLIMEX-MOSTOSTAL Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-171 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Młynarska 42
(ulica) (numer)
022 8297100 022 8260493
(telefon) (fax)
www.polimex.pl
(e-mail) (www)
8210014509 710252031
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-21 Ewa Ciborowska Dyrektor Biura Zarządu i Doradztwa Prawnego

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1hor3a

Podziel się opinią

Share
d1hor3a
d1hor3a