Trwa ładowanie...
d19tx3m

POLIMEX-MOSTOSTAL - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania (48/2015)

POLIMEX-MOSTOSTAL - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania (48/2015)

Share
d19tx3m

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 48 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | POLIMEX-MOSTOSTAL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) otrzymał w dniu 27 marca 2015 roku zawiadomienie od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (?TFI PZU SA?) z siedzibą w Warszawie działającym w imieniu i na rzecz zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych: 1.PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, 2.PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2, (?Fundusze TFI PZU?)działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1) oraz art. 87 ust. 1pkt. 2) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zgodnie z którym TFI PZU SA poinformowało o zmianie dotychczas posiadanego udziału Spółki z 4,1288% ogólnej liczby głosów do 8,7467% ogólnej liczby głosów w zw. z transakcją nabycia 200.000.000 ( dwieście milionów ) akcji Spółki, w dniu 25 marca 2015 r. Przed zmianą stanu posiadania Fundusze TFI PZU posiadały 178 815 069 akcji stanowiących 4,1288% kapitału
zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 178 815 069 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4,1288% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po zmianie stanu posiadania Fundusze TFI PZU posiadają 378 815 069 akcji Spółki, stanowiących 8,7467% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 378 815 069 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 8,7467% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Poza wskazanymi powyżej, TFI PZU SA nie posiada innych podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki. TFI PZU SA jako podmiot zarządzający, może w imieniu Funduszy TFI PZU wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19tx3m

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLIMEX-MOSTOSTAL SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLIMEX-MOSTOSTAL | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 01-171 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Młynarska | | 42 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 8297100 | | 022 8260493 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | www.polimex.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8210014509 | | 710252031 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-27 Joanna Białas Koordynator ds. realizacji obowiązków informacyjnych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19tx3m

Podziel się opinią

Share
d19tx3m
d19tx3m