Trwa ładowanie...
d3sn27s
espi

POLIMEX-MOSTOSTAL - Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu okresowego z ...

POLIMEX-MOSTOSTAL - Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu okresowego za III Q 2014 roku (181/2014)
Share
d3sn27s
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 181 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-07
Skrócona nazwa emitenta
POLIMEX-MOSTOSTAL
Temat
Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu okresowego za III Q 2014 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 42, działając na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), zawiadamia o zmianie terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu okresowego za III Q 2014 roku, który zgodnie z raportem bieżącym nr 8/2014 z dnia 22 stycznia 2014 r., ustalono pierwotnie na dzień 13 listopada 2014 r. Przedmiotowy rozszerzony skonsolidowany raport okresowy za III Q 2014 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 14 listopada 2014 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLIMEX-MOSTOSTAL SA
(pełna nazwa emitenta)
POLIMEX-MOSTOSTAL Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-171 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Młynarska 42
(ulica) (numer)
022 8297100 022 8260493
(telefon) (fax)
www.polimex.pl
(e-mail) (www)
8210014509 710252031
(NIP) (REGON)
d3sn27s

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-07 Ewa Ciborowska Ewa Ciborowska ? Dyrektor Biura Zarządu i Doradztwa Prawnego

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3sn27s

Podziel się opinią

Share
d3sn27s
d3sn27s