Trwa ładowanie...
d2ohoo4

POLIMEX-MOSTOSTAL - zmiany w stanie posiadania akcji Emitenta (7/2013)

POLIMEX-MOSTOSTAL - zmiany w stanie posiadania akcji Emitenta (7/2013)

Share
d2ohoo4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLIMEX-MOSTOSTAL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | zmiany w stanie posiadania akcji Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polimex-Mostostal S.A. (zwana dalej Spółką)
z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17 informuje, iż Spółka otrzymała od: 1) Pioneer Pekao Investment Management SA (PPIM), działającego zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie o wzroście łącznego zaangażowania do poziomu 5,61% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Polimex-Mostostal S.A. w zakresie instrumentów finansowych, wchodzących w skład portfeli zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych. Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Polimex-Mostostal S.A. było objęcie akcji emisji serii M., akcji Spółki. Przed zmianą udziału wszyscy klienci PPIM posiadali 6 996 053 szt. akcji Polimex-Mostostal S.A., co stanowiło 1,34% kapitału zakładowego Spółki oraz dawało łącznie
6 996 053 głosów na walnym zgromadzeniu Polimex-Mostostal S.A., co stanowiło 1,34% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Na dzień 28 stycznia 2013 r., tj. na dzień sporządzenia przez PPIM, zawiadomienia o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Polimex-Mostostal S.A., wszyscy klienci PPIM posiadają 74 829 384 szt. akcji Polimex-Mostostal S.A., co stanowi 5,61% kapitału zakładowego Spółki. Akcje będące w posiadaniu wszystkich klientów PPIM dają 74 829 384 głosów na walnym zgromadzeniu Polimex-Mostostal S.A., co stanowi 5,61% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 2) Pioneer Pekao Investment Management SA (PPIM), wykonującego umowę świadczenia usług w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy, zawartą między Pioneer Pekao Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych SA a PPIM, działającego zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie w imieniu: Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego i Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Telekomunikacji Polskiej o wzroście zaangażowania ww. funduszy do poziomu 5,41% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Polimex-Mostostal S.A. w zakresie akcji wchodzących w skład portfeli tych funduszy, zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy. Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Polimex-Mostostal S.A. było objęcie akcji emisji serii M., akcji Spółki. Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne, utworzone przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA posiadały 6 996 053 szt. akcji Polimex-Mostostal S.A., co stanowiło 1,34% kapitału zakładowego Spółki oraz dawało łącznie 6 996 053 głosów na walnym zgromadzeniu Polimex-Mostostal S.A., co stanowiło 1,34% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Na dzień 28 stycznia 2013 r., tj. na dzień sporządzenia przez PPIM, zawiadomienia o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Polimex-Mostostal S.A., fundusze inwestycyjne utworzone przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA posiadają 72 162 718 szt. akcji Polimex-Mostostal S.A., co stanowi 5,41% kapitału zakładowego Spółki i daje 72 162 718 głosów na walnym zgromadzeniu Polimex-Mostostal S.A., co stanowi 5,41% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ohoo4

| | | POLIMEX-MOSTOSTAL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLIMEX-MOSTOSTAL | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Czackiego | | 15/17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 8297100 | | 022 8260493 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.polimex.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8210014509 | | 710252031 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-28 Przemysław Milczarek Dyrektor Zarządzający

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ohoo4

Podziel się opinią

Share
d2ohoo4
d2ohoo4