Trwa ładowanie...
d434bbj
espi

POLMAN S.A. - Informacja dotycząca transakcji nabycia akcji POLMAN S.A. przez BZ WBK S.A. w ramac...

POLMAN S.A. - Informacja dotycząca transakcji nabycia akcji POLMAN S.A. przez BZ WBK S.A. w ramach skupu akcji własnych. (6/2012)
Share
d434bbj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLMAN S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja dotycząca transakcji nabycia akcji POLMAN S.A. przez BZ WBK S.A. w ramach skupu akcji własnych. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z realizacją postanowień uchwały nr 16 § 5 ZWZA POLMAN S.A. z dnia 05 maja 2011 roku, zawiadamia, że w dniu 2012-04-10 otrzymał informację o transakcjach dokonanych przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu dotyczących skupu akcji POLMAN S.A. w okresie 02-05 kwietnia 2012r. Transakcje nastąpiły zgodnie z treścią umowy zawartej w dniu 31.08.2011 roku "umowa o świadczenie usług maklerskich w zakresie pośrednictwa w nabywaniu akcji własnych POLMAN S.A." pomiędzy Domem Maklerskim BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz Spółką POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie, oraz zgodnie z warunkami określonymi w uchwale nr 16 w sprawie: "przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów, kadry zarządzającej Spółką i współpracowników Spółki" (§4 ust. 1 b) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 maja 2011r. Zestawienie transakcji Dzień Godzina ilość Nazwa Cena 2012-04-03 12:32:14 9 902 POLMAN 0,26 2012-04-03 13:47:42 10 POLMAN 0,26 2012-04-03
17:15:59 2 330 POLMAN 0,26 2012-04-04 11:45:36 10 000 POLMAN 0,26 2012-04-04 11:46:50 2 888 POLMAN 0,26 2012-04-05 09:34:50 7 112 POLMAN 0,26 2012-04-05 09:35:04 6 036 POLMAN 0,26 RAZEM: 38 278 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLMAN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POLMAN S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-197 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Na Skraju 68
(ulica) (numer)
+48 22 720 02 77 +48 22 720 02 77
(telefon) (fax)
zarzad@polman.pl www.polman.pl
(e-mail) (www)
118-00-31-958 012110950
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-10 Mariusz Nowak Prezes Zarządu
2012-04-10 Piotr Krawczyk Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d434bbj

Podziel się opinią

Share
d434bbj
d434bbj