Trwa ładowanie...
d6rk5f5
espi
17-11-2010 15:13

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. - Nabycie akcji przez osobę zarządzającą (13/2010)

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. - Nabycie akcji przez osobę zarządzającą (13/2010)

d6rk5f5
d6rk5f5
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2010
Data sporządzenia: 2010-11-17
Skrócona nazwa emitenta
PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A.
Temat
Nabycie akcji przez osobę zarządzającą
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Północ Nieruchomości S.A.(Emitent) informuje, iż w dniu 17 listopada 2010 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, od Prezesa Zarządu Piotra Sumara, dotyczące nabycia 16.016 ( słownie: szesnaście tysiecyszesnaście) sztuk akcji Emitenta po średniej cenie 2,91zł za każdą akcję. Aktualny stan posiadania Piotra Sumary wynosi 1.167.316 (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt siedem tysiecy trzysta szesnaście) sztuk akcji Emitenta, co stanowi 36,59% w ogólnej liczbie akcji Emitenta, dając prawo wykonaia 1.667.316 (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt siedem tysiecy trzysta szesnaście) głosów , co stanowi 39,79% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. Nabycie miało miejsce w trybie transakcji sesyjnych w dniach 10-17 listopada 2010roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d6rk5f5

| | | PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-149 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Balicka 35 | | 35 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-17 Piotr Sumara; Magdalena Sumara Prezes Zarządu; Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d6rk5f5
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d6rk5f5