Trwa ładowanie...
d2emy1g
d2emy1g
espi

POLNORD - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki w dniu 07.11.2011 r. (49/...

POLNORD - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki w dniu 07.11.2011 r. (49/2011)
Share
d2emy1g
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 49 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-07
Skrócona nazwa emitenta
POLNORD
Temat
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki w dniu 07.11.2011 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
POLNORD SA ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na XXV Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 07.11.2011 r. ("NWZ"). 1. Prokom Investments SA z siedzibą w Gdyni ? 6.451.959 głosów, co stanowiło 62,87% liczby głosów obecnych na NWZ i 27,11% w ogólnej liczbie głosów. 2. Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (spółka zależna od Prokom Investments SA) ? 1.507.949 głosów, co stanowiło 14,69% liczby głosów obecnych na NWZ i 6,33% w ogólnej liczbie głosów. 3. Templeton Emerging Markets Investment Trust Plc z siedzibą w Wielkiej Brytanii ? 1.044.757 głosów, co stanowiło 10,18% liczby głosów obecnych na NWZ i 4,39% w ogólnej liczbie głosów. 4. Norges Bank z siedzibą w Norwegii ? 973.614 głosów, co stanowiło 9,49% liczby głosów obecnych na NWZ i 4,09% w ogólnej liczbie głosów.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLNORD SA
(pełna nazwa emitenta)
POLNORD Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-310 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Śląska 35/37
(ulica) (numer)
058 628 89 50 058 628 89 60
(telefon) (fax)
polnord@polnord.pl polnord.pl
(e-mail) (www)
5830006767 000742457
(NIP) (REGON)
d2emy1g

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-07 Bartosz Puzdrowski Prezes Zarządu
2011-11-07 Andrzej Podgórski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2emy1g

Podziel się opinią

Share
d2emy1g
d2emy1g