Trwa ładowanie...
dwgtqnn

POLNORD - Emisja i wykup obligacji (4/2013)

POLNORD - Emisja i wykup obligacji (4/2013)

Share
dwgtqnn

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLNORD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja i wykup obligacji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | POLNORD SA ("Spółka)
, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2010 z dnia 22.01.2010 r. informuje, iż w dniu 16.01.2013 r. przedterminowo wykupił, w celu umorzenia, obligacje o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 19 mln zł. Przedmiotowe obligacje zostały wyemitowane w dniu 22.01.2010 r., z terminem wykupu przypadającym na dzień 22.01.2013 r. Środki na wykup powyższych obligacji pochodziły z wpływów, z przeprowadzonej w dniu 16.01.2013 r., emisji zabezpieczonych obligacji o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 19 mln zł ("Obligacje"). Termin wykupu Obligacji przypada na dzień 16.01.2016 r., tj. za trzy lata od daty emisji. Emisja Obligacji nie miała charakteru emisji publicznej. Wszystkie Obligacje będące przedmiotem emisji zostały objęte i w całości opłacone. Organizatorem emisji był DM Banku BPS S.A. Przedmiotowa transakcja wpisuje się w realizowaną przez Zarząd Spółki strategię zastępowania zadłużenia krótkoterminowego zadłużeniem długoterminowym oraz dopasowywania zadłużenia do planowanych
przepływów z działalności operacyjnej. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dwgtqnn

| | | POLNORD SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLNORD | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-310 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Śląska | | 35/37 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 058 628 89 50 | | 058 628 89 60 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | polnord@polnord.pl | | polnord.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5830006767 | | 000742457 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-17 Piotr Wesołowski Prezes Zarządu
2013-01-17 Tomasz Sznajder Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dwgtqnn

Podziel się opinią

Share
dwgtqnn
dwgtqnn