Trwa ładowanie...
db96i9u
db96i9u
espi

POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA - PTWP SA - odwołanie prognoz finansowych (14/2014) - EBI

POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA - PTWP SA - odwołanie prognoz finansowych (14/2014)
Share
db96i9u

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 14 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | PTWP SA - odwołanie prognoz finansowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PTWP SA ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 13 listopada 2014 roku podjął decyzję o odwołaniu prognoz skonsolidowanych wyników finansowych Grupy PTWP SA na 2014 r., przekazanych do publicznej wiadomości dokumentem informacyjnym z dnia 29 marca 2013 roku. Decyzja o odwołaniu prognoz skonsolidowanych wyników finansowych podyktowana jest zwiększonymi nakładami inwestycyjnymi Grupy PTWP SA, przede wszystkim rozwojem projektów internetowych w ramach Spółki zależnej Publikator Sp. z o.o. oraz inwestycją związaną z projektem ?MCK ? Spodek? (koncesja na świadczenie usług polegających na organizacji imprez i zarządzaniu Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową ?Spodek? w Katowicach). Efekty działań inwestycyjnych będą widoczne w przyszłych okresach, wpływają jednak negatywnie na wyniki roku 2014. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 15 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na
rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Wojciech Kuśpik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

db96i9u

Podziel się opinią

Share
db96i9u
db96i9u