Trwa ładowanie...
dxxv7r1
espi

POLWAX S.A. - Objęcie akcji w ramach kapitału warunkowego - realizacja programu opcji menadżerski ...

POLWAX S.A. - Objęcie akcji w ramach kapitału warunkowego - realizacja programu opcji menadżerskich. (18/2014)
Share
dxxv7r1

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-23 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | POLWAX S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Objęcie akcji w ramach kapitału warunkowego - realizacja programu opcji menadżerskich. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Polwax S.A. (?Spółka?) informuje iż w dniu 23.10.2014r. w ramach realizacji programu opcji menadżerskich uchwalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 13 z dnia 21.03.2013r. uczestnicy programu objęli akcje z przysługujących im za rok 2013 warrantów. Emisja warrantów subskrypcyjnych została zrealizowana na podstawie uchwały nr 15 WZ z dnia 21.03.2013r. celem umożliwienia objęcia akcji Spółki osobom biorącym udział w programie opcji menadżerskich z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. W dniu 23.10.2014r. posiadacze warrantów objęli akcje serii D w liczbie przydzielonych im warrantów tj. 82.375 sztuk. Akcje zostały w pełni opłacone. Cena emisyjna Akcji Serii D wynosi 0,20 zł. Zgodnie z uchwałą WZ nr 14 z dnia 21.03.2013r. Spółka wyemitowała 82.375 akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 0,05zł. Rozporządzanie powyższymi akcjami jest wyłączone przez okres jednego roku licząc od dnia objęcia akcji. W związku z powyższym kapitał zakładowy spółki
zostaje podwyższony o kwotę 4.118,75 zł tj. z kwoty 500.000 zł do kwoty 504.118,75 zł, który dzieli się na 10.082.375 akcji, w tym: 1) 6.440.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 5 gr każda; 2) 1.929.673 akcje imiennych uprzywilejowanych serii C o wartości nominalnej 5 gr każda, oraz 3) 1.630.327 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 5 gr każda; 4) 82.375 akcji imiennych zwykłych serii D o wartości nominalnej 5 gr każda. Podstawa prawna szczegółowa: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POLWAX S.A. Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
38-200 Jasło
(kod pocztowy) (miejscowość)
3-go Maja 101
(ulica) (numer)
+48 13 44 66 241 +48 13 44 66 252
(telefon) (fax)
info@polwax.pl www.polwax.pl
(e-mail) (www)
6852014881 370490581
(NIP) (REGON)
dxxv7r1

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-23 Dominik Tomczyk Prezes Zarządu
2014-10-23 Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxxv7r1

Podziel się opinią

Share
dxxv7r1
dxxv7r1