Trwa ładowanie...
dmp5b4a

POLWAX S.A. - Podpisanie umowy przedwstępnej w sprawie nabycia zorganizowanej części przedsiębior ...

POLWAX S.A. - Podpisanie umowy przedwstępnej w sprawie nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa od spółki LOTOS Lab Sp. z o.o. (7/2015)

Share
dmp5b4a

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | POLWAX S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umowy przedwstępnej w sprawie nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa od spółki LOTOS Lab Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki POLWAX S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 26 lutego 2015 roku zawarł umowę przedwstępną (?PSPA?) w sprawie nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci dwóch zakładów (Oddział Czechowice oraz Oddział Jasło) od Spółki LOTOS Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (?Umowa?). Wartość netto aktywów, których dotyczy Umowa wynosi 3,5 miliona złotych. W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa (?ZCP?) będącej przedmiotem nabycia wchodzi między innymi: - prawo wieczystego użytkowania do 5 grudnia 2089 roku, stanowiącej własność Skarbu Państwa, nieruchomości położonej w Czechowicach, gmina Czechowice - Dziedzice, obręb - Czechowice, obejmującej działkę numer 3762/77, obszaru 0.1855 ha i działkę numer 3762/49 , obszaru 0.1461 ha oraz prawo własności stanowiących odrębne nieruchomości, położonych na tych działkach, - prawo wieczystego użytkowania do 4 grudnia 2089 roku, stanowiącej własność Skarbu Państwa, nieruchomości położonej w Jaśle, obręb nr 14 - Niegłowice,
obejmującej działkę numer 1062/212, obszaru 0.3770 ha oraz prawo własności stanowiących odrębne nieruchomości, położonych na tej działce, - wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów oraz zobowiązania szczegółowo opisane w niniejszej Umowie, - prawo własności środków trwałych i przedmiotów niskocennych wyszczególnionych w załączniku do Umowy wraz z licencjami, - prawo własności pozostałych ruchomości, innych niż środki trwałe oraz przedmioty niskocenne, wykorzystywanych dotychczas w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w oddziałach, - księgi i dokumenty, w tym dokumentacja pracownicza, związane z prowadzeniem Oddziału. Wraz z zakupem ZCP, POLWAX S.A. przejmie wszystkich pracowników zatrudnionych z ZCP w trybie art. 23 (1) Kodeksu Pracy. Spodziewany poziom dodatkowych rocznych obrotów dla POLWAX S.A. z tytułu nabycia wymienionej zorganizowanej części przedsiębiorstwa wynosi 7 milionów złotych. Działalność zakładów, których dotyczy Umowa, koncentruje się na działalności usługowej polegającej na
prowadzeniu badań laboratoryjnych. Zakup południowych oddziałów LOTOS Lab Sp. z o.o. bardzo dobrze wpisuje się w przyjętą strategię rozwoju spółki POLWAX S.A. Zakup znacząco wzmocni wewnętrzny Pion Rozwoju Spółki oraz umożliwi rozszerzenie zakresu prowadzonych prac badawczych. Ponadto daje możliwość wyjścia na zewnątrz z usługami laboratoryjnymi do innych podmiotów, co powinno przełożyć się na zwiększenie przychodów i generowanie marży. Umowa Przedwstępna nie zawiera żadnych warunków zawieszających, zaś podpisanie Umowy Przyrzeczonej planowane jest na 31 marca 2015r. Spółka będzie informować rynek o dalszych krokach w procesie zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że działając na podstawie art. 57 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której ujawnienie zostało opóźnione na
podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. Nr 67, poz. 476). Przekazana do wyłącznej wiadomości Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 12 lutego 2015 roku informacja poufna dotyczyła prowadzonych negocjacji i złożenia przez Zarząd Spółki oferty nabycia ww. aktywów stanowiących zorganizowaną części przedsiębiorstwa w postaci dwóch zakładów (Oddział Czechowice oraz Oddział Jasło) spółce LOTOS Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Podstawa prawna szczegółowa: Art. 56 ust. 1 pkt 1 w związku z 57 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dmp5b4a

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLWAX S.A. | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 38-200 | | Jasło | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | 3-go Maja | | 101 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 13 44 66 241 | | +48 13 44 66 252 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@polwax.pl | | www.polwax.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6852014881 | | 370490581 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-26 Dominik Tomczyk Prezes Zarządu
2015-02-26 Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dmp5b4a

Podziel się opinią

Share
dmp5b4a
dmp5b4a