Trwa ładowanie...
d1jy32m

POLWAX S.A. - Rejestracja przez sąd zmiany wysokości w kapitale zakładowym Spółki. (9/2015)

POLWAX S.A. - Rejestracja przez sąd zmiany wysokości w kapitale zakładowym Spółki. (9/2015)

Share
d1jy32m

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | POLWAX S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja przez sąd zmiany wysokości w kapitale zakładowym Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Polwax S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu 20.03.2015r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 11 marca 2015r. przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS zmiany danych w KRS dla Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle. Zgodnie z otrzymanym postanowieniem: 1) W KRS w Dziale 1 Rubryka 8 ? Kapitał Spółki, decyzją Sądu dokonane zostały następujące zmiany: Wykreślono: 1.Wysokość kapitału zakładowego 500 000,00zł Wpisano: 1.Wysokość kapitału zakładowego 504 118,75zł Wykreślono: 3.Liczba akcji wszystkich emisji 10 000 000 Wpisano: 3.Liczba akcji wszystkich emisji 10 082 375 Wykreślono: 5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 500 000,00zł Wpisano: 5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 504 118,75zł 2) W KRS w Dziale 1 Rubryka 9 ? Emisje akcji, decyzją Sądu wpisano pola: 1.Nazwa serii akcji : Seria D 2.Liczba akcji w danej serii: 82 375 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane: Akcje nie są
uprzywilejowane. Opisane powyżej podwyższenie kapitału zakładowego oraz ilości akcji wszystkich emisji wynika z realizacji programu opcji menadżerskich, o którym to zdarzeniu Spółka informowała w komunikacie 18/2014 w dniu 23 października 2014 roku. Wskutek rejestracji wymienionych wyżej zmian ogólna liczba głosów w Spółce wynosi 12 012 048. Podstawa prawna szczegółowa: § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1jy32m

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLWAX S.A. | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 38-200 | | Jasło | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | 3-go Maja | | 101 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 13 44 66 241 | | +48 13 44 66 252 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@polwax.pl | | www.polwax.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6852014881 | | 370490581 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Dominik Tomczyk Prezes Zarządu
2015-03-20 Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1jy32m

Podziel się opinią

Share
d1jy32m
d1jy32m