Trwa ładowanie...
d1y3fev

Pomorskie/ 150 mln euro na wsparcie innowacji w latach 2014-2020

Przedsiębiorstwa, które utworzyły partnerstwa, jednostki naukowe i uczelnie oraz MSP z Pomorskiego w ramach perspektywy unijnej na lata 2014-2020 mogą pozyskać prawie 150 mln euro na innowacje. Konkursy będą ogłaszane za pośrednictwem Agencji Rozwoju Pomorza.

Share
d1y3fev

W środę podczas konferencji w Gdańsku ogłoszono pierwsze dwa konkursy dla firm z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) woj. pomorskiego 2014-2020.

Marszałek województwa Mieczysław Struk podał, że 150 mln euro w formie dotacji zostanie przeznaczone na wsparcie działalności innowacyjnej. Przyznał, że intencją samorządu jest zainwestowanie tych pieniędzy w obszary, które będą wspierać rozwój nowych lub istniejących specjalizacji gospodarczych o wysokiej konkurencyjności międzynarodowej oraz zdolności do generowania dochodu i wysokopłatnych miejsc pracy.

"Ta perspektywa dla tych najbardziej kreatywnych firm i młodych naukowców jest naprawdę dobra" - przekonywał. Marszałek zachęcał: "piszcie projekty, twórzcie partnerstwa, angażujcie się wspólnie z uczelniami". Nie ukrywa, że liczy, iż te fundusze "przyniosą poważne rezultaty dla Pomorza".

d1y3fev

"Chcemy dyskontować rozwój gospodarczy zwłaszcza w tych dziedzinach, w których Pomorskie może stać się liderem w Polsce czy Europie" - argumentował Marszałek. Przypomniał, że województwo jako swoje priorytetowe obszary w gospodarce, tzw. Inteligentne Specjalizacje uznało gospodarkę morską oraz sektory: ICT, energetyczny oraz farmaceutyczny i związany z profilaktyką zdrowotną.

Marszałek zwrócił uwagę, że województwo ma do dyspozycji także ok. 150 mln euro w całym okresie programowania dla MSP w formie pożyczek i poręczeń. Dodał, że samorząd dysponuje także środkami umożliwiającymi wsparcie kapitałowe podmiotów, które mają bardzo dobry, innowacyjny pomysł, ale nie mają kapitału. "Do takiej spółki możemy dorzucić znaczące środki finansowe, dając jej wszelką swobodę działalności badawczo-rozwojowej"- tłumaczył.

Struk przyznał, że "pieniędzy nie jest mało, ale na pewno nie będą one łatwe do zdobycia". Podkreślił, że największe szanse na otrzymanie dofinansowania będą miały innowacyjne pomysły, zwłaszcza realizowane we współpracy biznesu i sektora naukowo-badawczego. Podał, że pomoc mogą otrzymać podmioty, które chcą się rozwijać i tworzyć nowe miejsca pracy.

Marszałek powiedział podczas konferencji, że w latach 2016-2018 samorząd woj. pomorskiego "koncentruje się na przyciąganiu kapitału na tworzenie miejsc pracy, na zwiększenie kwalifikacji, umiejętności zawodowych mieszkańców". Przyznał, że celem samorządu jest stworzenie na Pomorzu, jak określił, "dobrej atmosfery służącej rozwojowi przedsiębiorczości, bo od firm działających w regionie zależy tempo rozwoju społecznego i gospodarczego regionu".

d1y3fev

Marcin Piątkowski, dyrektor Invest in Pomerania (koordynowanej przez Agencję Rozwoju Pomorza) podał, że w ciągu minionych 5 lat Invest in Pomerania (inicjatywa promująca Pomorze i obsługująca inwestycje zagraniczne) otrzymała ponad 500 zapytań inwestycyjnych, z których 55 zakończyło się realizacją projektu (ok. 11 proc.).

Poinformował, że inwestorzy zadeklarowali utworzenie ponad 8,6 tys. miejsc pracy. Do połowy 2015 r. powstało prawie 4 tys. miejsc pracy, głównie w sektorach usługowym, badawczo-rozwojowym i IT. Wśród zrealizowanych projektów tylko dziewięć było produkcyjnych. Przyznał, że "to jest mniej niż byśmy chcieli mieć na Pomorzu i to chcemy zmienić w przyszłości".

Piątkowski zapowiedział, że w najbliższych latach w celu zwiększenia liczby projektów produkcyjnych realizowanych w regionie będą przygotowywane i uzbrajane tereny inwestycyjne. "To, co blokuje i uniemożliwia absorbowanie większej ilości projektów produkcyjnych na Pomorzu, to przede wszystkim problem z terenami inwestycyjnymi" - tłumaczył.

Zwrócił uwagę, że "w regionie są tereny inwestycyjne, ale zawsze mają jakiś mankament, jest to np. niejasna sytuacja prawna, brak uzbrojenia, nieodpowiedni kształt działki ułatwiający jej zagospodarowanie".

d1y3fev

Zakłada się, że w pierwszej kolejności będą identyfikowane i uzbrajane najatrakcyjniejsze w regionie tereny. "Później wraz z właścicielami tych terenów będziemy starali się dotrzeć do inwestorów" - wyjaśnił Piątkowski.

W środę Agencja Rozwoju Pomorza ogłosiła pierwsze konkursy dla przedsiębiorców, w których na dotacje przeznaczono 165 mln zł z regionalnego RPO.

Mikro, małe i średnie firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów inwestycyjnych w poddziałaniu 2.2.1 "Inwestycje Profilowane - wsparcie dotacyjne". W tym konkursie do dyspozycji jest ok. 64 mln złotych, a wnioski o dotacje można składać od 1 lutego 2016.

Natomiast ponad 101 mln zł jest do dyspozycji w konkursie na aktywność badawczo-rozwojową (poddziałanie 1.1.1 "Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne"). Wnioski będą przyjmowane od 4 maja. Konkurs jest skierowany do przedsiębiorstw, które utworzyły partnerstwa oraz jednostek naukowych i szkół wyższych.

Agencja Rozwoju Pomorza pełni rolę Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu dotacji unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (RPO WP). Informacje i dokumenty konkursowe dostępne są na stronie www.arp.gda.pl.

d1y3fev

Podziel się opinią

Share
d1y3fev
d1y3fev