Trwa ładowanie...
dympr0j

Poprawki do ustawy o zwrocie akcyzy za paliwo dla rolników

Podczas środowego posiedzenia Senatu przedstawione zostały poprawki senackich komisji do noweli ustawy o zwrocie akcyzy za paliwo wykorzystywane do produkcji rolnej , nakładające na producentów rolnych obowiązek składania specjalnych oświadczeń finansowych.

Share
dympr0j

Sprawozdawca komisji rolnictwa senator Wiesław Kilian (PO) powiedział, że ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej realizuje trzy cele: znosi opłatę za złożony wniosek (o zwrot akcyzy), włącza zwrot akcyzy za biopaliwa i określa, że zmiana oznaczenia oleju napędowego nie powoduje zmian w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Przypomniał, że w 2012 roku zwrot podatku akcyzowego objął 8,3 mln ha i wynosił 720 mln zł.

Kilian dodał, że w komisji rolnictwa został zgłoszony wniosek mniejszości. Komisja rekomenduje przyjęcie noweli bez poprawek.

Senator Beata Gosiewska (PiS) uzasadniając wniosek mniejszości oraz przedstawiając stanowisko senackiej komisji budżetu i finansów powiedziała, że proponowana przez te komisje poprawka ma pomóc burmistrzom, wójtom i prezydentom miast weryfikować czy dana spółka rolnicza może uzyskać zwrot akcyzy. Ustawa uniemożliwia zwrot podatku producentom rolnym działającym w formie spółek, którzy są zagrożeni ekonomicznie. Gosiewska dodała, że organy samorządowe nie są w stanie do końca zweryfikować czy dana spółka jest zagrożona np. upadłością. Wyjaśniła, że zaproponowana zmiana nakazuje wszystkim producentom rolnym przedstawienie stosownego oświadczenia, w którym wskażą, że nie mają oni problemów finansowych. - To ułatwi pracę samorządom i przyspieszy podjęcie decyzji (co do zwrotu akcyzy - PAP) - podkreśliła senator.

Senator Ireneusz Niewiarowski (PO) przedstawiając sprawozdanie komisji samorządu terytorialnego i administracji państwowej powiedział, że komisja zaproponowała analogiczną poprawkę jak komisja finansów. Rekomendując jej przyjęcie dodał jednak, że przyjęcie jej może spowodować uruchomienie ponownej notyfikacji ustawy w KE, co spowoduje zastosowanie starych rozwiązań, "bez korzystnych rozwiązań, takich jak zniesienie opłaty skarbowej czy zwrotu akcyzy od biopaliw".

dympr0j

Wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke odnosząc się do proponowanych zmian powiedział, że obowiązek obligatoryjnego składania oświadczeń ciążyłby na wszystkich producentach w tym na rolnikach indywidualnych. "Może skutkować wzrostem biurokracji" - zaznaczył. Wiceminister dodał, że ustawa nie reguluje składania oświadczeń finansowych, ponieważ te są uregulowane w Kodeksie Postępowania Administracyjnego i są składane na wezwanie określonego organu.

Wspólna komisja senacka ma obecnie przygotować stanowisko wobec noweli ustawy, a o ewentualnych zmianach Izba zadecyduje w bloku głosowań.

Nowelizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Sejm uchwalił na początku marca.

Do ustawy wprowadzono przepis umożliwiający zwrot podatku akcyzowego w przypadku zmian oznaczeń kodów CN oleju napędowego (unijne kodowe oznaczenia). Zmiany takich kodów nastąpiły w 2012 r., kiedy w życie weszło rozporządzenie Komisji Europejskiej. Ustawa umożliwiła także zwrot akcyzy zawartej w biopaliwie wykorzystanym do produkcji rolnej.

dympr0j

Ustawa uniemożliwiła zwrot podatku producentom rolnym działającym w formie spółek, którzy są zagrożeni ekonomicznie. Przewidziano w niej, że zwrot akcyzy nie przysługuje producentowi rolnemu będącemu spółką z.o.o., jeżeli ponad połowa kapitału zakładowego spółki ujawnionego w Krajowym Rejestrze Sądowym została utracona, w tym ponad 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot akcyzy. Zgodnie z ustawą zwrot podatku będzie niemożliwy bez względu na formę spółki, jeżeli istnieją podstawy do ogłoszenia jej upadłości.

dympr0j

Podziel się opinią

Share
dympr0j
dympr0j