Trwa ładowanie...
dakavcu

Portfel zamówień Sygnity na '09 wynosi 521 mln zł, na kolejne dwa lata 241 mln zł (opis)

13.11. Warszawa (PAP) - Portfel zamówień spółki informatycznej Sygnity na 2009 rok wynosi obecnie 521 mln zł, a na lata 2010/11 sięga 241 mln zł, z czego 164 mln zł przypada na...

Share
dakavcu

13.11. Warszawa (PAP) - Portfel zamówień spółki informatycznej Sygnity na 2009 rok wynosi obecnie 521 mln zł, a na lata 2010/11 sięga 241 mln zł, z czego 164 mln zł przypada na przyszły rok - poinformowało Sygnity w komentarzu do wyników kwartalnych.

Przed rokiem portfel zamówień Sygnity na dwa następne lata wynosił 171 mln zł.

W trzecim kwartale 2009 roku Sygnity miało 3,7 mln zł straty netto. Wynik był o 12 proc. lepszy niż oczekiwali analitycy. Dużo wyższa od oczekiwań jest natomiast strata na poziomie operacyjnym. Wyniosła ona 4,6 mln zł, czyli 64 proc. więcej od konsensusu, który zakładał stratę operacyjną w wysokości 2,8 mln zł.

"Na prezentowane wyniki na poziomie operacyjnym dodatni wpływ miała sprzedaż udziałów w spółce KPG (1,33 mln zł) oraz zmiana o 4,7 mln zł salda rezerw, które zostały utworzone na poczet kar umownych w projektach (3,1 mln zł) oraz na poczet odpisów na zagrożone należności (1,6 mln zł)" - napisano w komentarzu do wyników Sygnity.

dakavcu

O 10 proc. niższe od oczekiwań analityków okazały się w trzecim kwartale przychody Sygnity.

Największe procentowe zmniejszenie przychodów Sygnity zanotowało w zakresie projektów infrastrukturalnych.

Największe przychody w III kwartale 2009 roku zanotował sektor publiczny (ponad 46 mln zł). Były one porównywalne ze sprzedażą w III kwartale 2008 roku. W innych sektorach Sygnity zanotowało spadek sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Po trzech kwartałach 2009 roku grupa Sygnity ma 408 mln zł przychodów, 106 mln zł straty operacyjnej oraz 96,3 mln zł straty netto.

dakavcu

Na koniec III kwartału 2009 r. zadłużenie netto grupy kapitałowej Sygnity, liczone jako saldo wykorzystanych kredytów bankowych oraz wyemitowanych obligacji pomniejszone o saldo środków pieniężnych na rachunkach, wynosiło 62 mln zł, czyli było porównywalne z tym zanotowanym w poprzednich okresach rozrachunkowych bieżącego roku. Na dzień publikacji raportu zadłużenie netto grupy kapitałowej wynosi 37 milionów zł.

W raporcie kwartalnym Sygnity przypomina, że spółka jest na etapie wdrażania dwustopniowego programu oszczędnościowego. Pierwszy etap, w którym Sygnity m.in. czasowo obniżyło wynagrodzenia, zamroziło premie, wprowadziło ścisłą kontrolę wydatków, ma przynieść 15 mln zł oszczędności.

"Rozpoczęty już drugi etap programu, który będzie kontynuowany w roku 2010, ma na celu całościową poprawę efektywności firmy m.in. poprzez zmiany organizacyjne, zmiany modelu zarządzania, dalszą konsolidację funkcjonalną spółek Grupy oraz zmniejszenie kosztów osobowych. W jego ramach spółka zrealizowała już działania w postaci wypowiedzenia umów 100 etatowym pracownikom i 150 podwykonawcom, co przyczyni się do zmniejszenia kosztów w 2010 roku o około 20 mln zł" - napisano w komentarzu do wyników.

"Zarząd Sygnity ocenia, że wszystkie podejmowane działania w ramach drugiego etapu programu powinny obniżyć koszty działalności Grupy, w skali 12-miesięcznej, o minimum 40 mln zł" - dodano. (PAP)

pr/

dakavcu

Podziel się opinią

Share
dakavcu
dakavcu