Trwa ładowanie...
d2lw77k

POSITIVE ADVISORY S.A. - Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę bli...

POSITIVE ADVISORY S.A. - Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę blisko związaną z członkami Rady Nadzorczej. (5/2012)

Share
d2lw77k

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POSITIVE ADVISORY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę blisko związaną z członkami Rady Nadzorczej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Positive Advisory Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, iż w dniu 20 stycznia 2012 r. otrzymał zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od trzech osób obowiązanych do przekazania informacji, o których mowa w tym przepisie, o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę blisko związaną, w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4) a) tej ustawy z tymi trzema osobami. Przyczyną przekazania informacji jest fakt, że dwie z tych osób pełnią funkcję w Zarządzie osoby blisko związanej, a jedna z tych osób pełni funkcje kierownicze w strukturze organizacyjnej osoby blisko związanej i jednocześnie osoby te są członkami Rady Nadzorczej Emitenta. Zawiadomienia dotyczą transakcji nabycia przez osobę blisko związaną łącznie 868 476 akcji Emitenta. Transakcje były zawierane w drodze realizacji zleceń kupna za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego BRE Banku SA z siedzibą w Warszawie w ramach sesji na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie SA. w ten sposób, że: - w dniu 8 grudnia 2011 r. zawarto transakcję nabycia 6 562 akcji po cenie 0,96 zł każda, - w dniu 9 grudnia 2011 r. zawarto transakcję nabycia 5 103 akcji po cenie 0,98 zł każda, - w dniu 12 grudnia 2011 r. zawarto transakcję nabycia 7 498 akcji po cenie 0,98 zł każda, - w dniu 20 grudnia 2011 r. zawarto transakcję nabycia 29 041 akcji po cenie 0,98 zł każda, - w dniu 21 grudnia 2011 r. zawarto transakcję nabycia 20 000 akcji po cenie 0,98 zł każda, - w dniu 28 grudnia 2011 r. zawarto transakcję nabycia 31 257 akcji po cenie 1,21 zł każda, - w dniu 29 grudnia 2011 r. zawarto transakcję nabycia 134 015 akcji po cenie 1,46 zł każda, - w dniu 30 grudnia 2011 r. zawarto transakcję nabycia 635 000 akcji po cenie 1,70 zł każda. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2lw77k

| | | POSITIVE ADVISORY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POSITIVE ADVISORY S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-867 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jana Pawła II | | 29 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 658 65 60 | | (22) 653 65 61 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-20 Artur Bieszczad Prezes Zarządu
2012-01-20 Zbigniew Prussak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2lw77k

Podziel się opinią

Share
d2lw77k
d2lw77k