Trwa ładowanie...
d2053ez
espi

POWER MEDIA S.A. - Transakcje na wartość umowy znaczącej (2/2015)

POWER MEDIA S.A. - Transakcje na wartość umowy znaczącej (2/2015)

Share
d2053ez

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | POWER MEDIA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Transakcje na wartość umowy znaczącej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Power Media S.A informuje, że w związku z realizacją umowy zawartej w dniu 12 grudnia 2013 roku pomiędzy Emitentem a Canon Ophthalmic Technologies Sp.z o.o. (wcześniej Optopol Technology S.A.) wartość obrotów w okresie od 14.03.2014 do dnia dzisiejszego wyniosły 547.325,00 PLN netto (673.209,75 brutto). Powyższa wartość przekracza 10% kapitałów własnych Power Media S.A. i tym samym stanowi kryterium do uznania obrotów z umowy za wartość znaczącą. Faktura na największą wartość została wystawiona w dniu 31.10.2014 na kwotę 23.010,00 PLN netto (28.302,00 PLN brutto) za usługi outsourcingu. Umowa, w ramach której wystawiona została powyższa faktura, nie zawiera zapisów dotyczących kar umownych, których maksymalna wysokość może równowartość wyrażoną w złotych kwoty 200 000 Euro. Pozostałe ustalenia umowne nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Podstawa prawna: Ustawa o ofercie art. 56 ust. 1 pkt 2 ? raporty bieżące i okresowe RMF w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych §5 ust.1 pkt 3. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2053ez

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POWER MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POWER MEDIA S.A. | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 53-234 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Grabiszyńska | | 241B | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 071 341 06 96 | | 071 321 00 16 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | office@power.com.pl | | www.power.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 898-16-47-572 | | 931082394 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-03 Marta Przewłocka Wiceprezes Zarządu
2015-03-03 Agnieszka KOzłowska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2053ez

Podziel się opinią

Share
d2053ez
d2053ez