Trwa ładowanie...
d2l9m5m
espi

POWER PRICE S.A. - Informacja osoby zobowiązanej (16/2011)

POWER PRICE S.A. - Informacja osoby zobowiązanej (16/2011)

Share
d2l9m5m
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-02
Skrócona nazwa emitenta
POWER PRICE S.A.
Temat
Informacja osoby zobowiązanej
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Power Price S.A. otrzymał informację od Pana Piotra Skawińskiego w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi,, iż w związku z rejestracją w dniu 24 listopada 2011 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu związanego z zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Power Price S.A. o kwotę 200.000 zł. w ramach emisji akcji 2 000 000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Power Price S.A. zwiększył się jego udział procentowy w ogólnej liczbie głosów: -aktualnie posiada on 2 000 000 (dwa miliony) akcji spółki Power Price S.A. stanowiące 12,5 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów oraz uprawniające do wykonywania 2 000 000 głosów na WZ. - przed objęciem akcji posiadał on 10 001 (dziesięć tysięcy jeden) akcji spółki Power Price S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2l9m5m

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-02 Piotr Skawiński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2l9m5m

Podziel się opinią

Share
d2l9m5m
d2l9m5m