Trwa ładowanie...
dhei4n2
dhei4n2
espi

POWER PRICE S.A. - Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz ponowne zwołanie...

POWER PRICE S.A. - Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz ponowne zwołanie na dzień 10 lipca 2012 roku. (6/2012)
Share
dhei4n2
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2012
Data sporządzenia: 2012-06-13
Skrócona nazwa emitenta
POWER PRICE S.A.
Temat
Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz ponowne zwołanie na dzień 10 lipca 2012 roku.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Power Price S.A. niniejszym informuje, iż w związku otrzymaniem z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. informacji o braku rejestracji akcjonariuszy na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta na dzień record date tj. 3 czerwca 2012 roku postanawia odwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień roku, na dzień 19 czerwca 2012 roku o godzinie 10:00 w Siedzibie Emitenta - ul. Rosy Bailly 36, 01-494 Warszawa Jednocześnie Zarząd Spółki postanawia zwołać na dzień 10 lipca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w siedzibie Emitenta - ul. Rosy Bailly 36, 01-494 Warszawa
Załączniki
Plik Opis
Power Price ogłoszenie WZA - 10.07.2012.pdf Ogłoszenie WZA
Power Price ogłoszenie WZA - 10 07 2012 - projekty uchwał.pdf Projekty uchwał
Power Price ogłoszenie WZA - 10 07 2012 - liczba akcji.pdf Liczba akcji
Power Price - formularz pełnomocnictwa.pdf Wzór pełnomocnictwa

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POWER PRICE S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-494 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Rosy Bailly 36
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5272633940
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-13 Piotr Skawiński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhei4n2

Podziel się opinią

Share
dhei4n2
dhei4n2