Trwa ładowanie...
d2hkoi3
espi

POWER PRICE S.A. - Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów przez Pana Piotra Skawińskiego (15/2011)

POWER PRICE S.A. - Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów przez Pana Piotra Skawińskiego (15/2011)

Share
d2hkoi3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POWER PRICE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów przez Pana Piotra Skawińskiego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Power Price S.A. otrzymał informację od Pana Piotra Skawińskiego w trybie Art. 69 ust. 1 pkt1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w związku z rejestracją w dniu 24 listopada 2011 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu związanego z zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Power Price S.A. o kwotę 200.000 zł. w ramach emisji akcji 2 000 000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Power Price S.A. zwiększył się jego udział procentowy w ogólnej liczbie głosów: -aktualnie posiada on 2 010 001 (dwa miliony dziesięć tysięcy jeden) akcji spółki Power Price S.A. stanowiące 12,56 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów oraz uprawniające do wykonywania 2 010 001 głosów na WZ. - przed objęciem akcji posiadał on 10 001 (dziesięć tysięcy jeden) akcji spółki Power Price S.A. | |
| | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hkoi3

| | | POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POWER PRICE S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-952 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiertnicza | | 89 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5272633940 | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-02 Piotr Skawiński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hkoi3

Podziel się opinią

Share
d2hkoi3
d2hkoi3