Trwa ładowanie...
d3nn8un

Powstaje Rada ds. Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR - komunikat KNF

18.03. Warszawa (PAP) - Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała w poniedziałek o planowanym powołaniu Rady ds. Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, która będzie sprawować...

Share
d3nn8un

18.03. Warszawa (PAP) - Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała w poniedziałek o planowanym powołaniu Rady ds. Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, która będzie sprawować kontrolę nad funkcjonowaniem fixingu i przestrzeganiem Regulaminu WIBOR.

"W dniu 18 marca 2013 r. odbyło się kolejne spotkanie kierownictwa Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) ze środowiskiem bankowym na temat przyszłego kształtu rynku międzybankowego w Polsce, zainicjowane przez UKNF oraz Narodowy Bank Polski (NBP). Na spotkaniu zaprezentowano wyniki prac zespołu ds. rynku międzybankowego złożonego z przedstawicieli UKNF, NBP, Związku Banków Polskich (ZBP), Stowarzyszenia Rynków Finansowych ACI Polska (ACI) oraz 14 banków" - napisano w komunikacie KNF.

Jak wynika z komunikatu w czasie spotkania ustalono, że:

d3nn8un

1) Na podstawie Regulaminu WIBOR, zostanie powołana Rada ds. Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, której członkowie będą wskazywani przez ZBP, ACI Polska i Przewodniczącego KNF. Zakłada się dodatkowo zaproszenie do Rady przedstawicieli Ministra Finansów i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

2) Rada będzie sprawować kontrolę nad funkcjonowaniem fixingu i przestrzeganiem Regulaminu WIBOR.

3) Zakłada się, że członkowie Rady będą niezależni (więcej niż połowa ogólnej liczby członków Rady będzie niezwiązana umowami z bankami panelistami), wskazywani na dwuletnią kadencję oraz będą spełniać wymogi w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego.

4) Do panelu WIBID/WIBOR będą kwalifikowane:

d3nn8un

a: banki krajowe - zaproszenie będzie kierowane przez organizatora przy spełnianiu przynajmniej jednego z warunków:

- bank posiada status dealera rynku pieniężnego,

- bank posiada minimum 1 proc. udziału w aktywach sektora banków krajowych i oddziałów instytucji kredytowych,

- jest bankiem zrzeszającym banki spółdzielcze,

d3nn8un

b: oddziały instytucji kredytowych - oddział posiada status dealera rynku pieniężnego oraz wyraził wolę uzyskania statusu uczestnika fixingu.

W przypadku banków krajowych i oddziałów instytucji kredytowych w procesie ustalania limitów na transakcje depozytowe uwzględniana może być ocena nadzorcza BION nadana przez UKNF (jako kryterium dodatkowe).

5) Z posiedzeń Rady będą publikowane komunikaty odnoszące się do zakresu prac Rady.

6) Regulacje pozwalające na funkcjonowanie stawek referencyjnych WIBID i WIBOR na nowych zasadach, w tym nowy Regulamin, powinny obowiązywać od dnia 1 lipca 2013 r.

d3nn8un

W komunikacie KNF zaznaczono, że przyjęcie powyższych zasad i wprowadzenie ich do praktyki rynku międzybankowego służyć będzie zwiększeniu transparentności, zaufania oraz stabilności krajowego rynku finansowego. Aktywność uczestników rynku międzybankowego będzie przedmiotem monitorowania ze strony UKNF oraz NBP.

W ubiegłym tygodniu Narodowy Bank Polski poinformował w komunikacie o zmianach w zakresie systemu Dealerów Rynku Pieniężnego. Od 2 maja 2013 roku, jedynie banki posiadające status Dealera Rynku Pieniężnego będą miały prawo do uczestnictwa w dostrajających operacjach otwartego rynku o okresie zapadalności nie przekraczającym 7 dni, które bank centralny przeprowadza nieregularnie w trakcie okresów utrzymywania rezerwy obowiązkowej. Jednym z warunków dla posiadania statusu Dealera Rynku Pieniężnego będzie uczestnictwo w panelu kwotującym stawki WIBID/WIBOR.(PAP)

jba/ osz/

d3nn8un

Podziel się opinią

Share
d3nn8un
d3nn8un