Trwa ładowanie...
d28feox

POZBUD T&R S.A. - Podjęcie przez Pozbud Marketing Sp. z o.o. - spółkę zależną Emitenta uchwały o...

POZBUD T&R S.A. - Podjęcie przez Pozbud Marketing Sp. z o.o. - spółkę zależną Emitenta uchwały o połączeniu (51/2012)

Share
d28feox

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 51 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POZBUD T&R S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podjęcie przez Pozbud Marketing Sp. z o.o. - spółkę zależną Emitenta uchwały o połączeniu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu ( "Emitent" lub "Pozbud",) działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami.) informuje, iż w dniu 13 grudnia 2012 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej Pozbud Marketing Sp. z o.o. ("Spółka Przejmowana") podjęło uchwałę o połączeniu ze spółką Pozbud T&R Spółka Akcyjna ( "Spółka Przejmująca") z siedzibą w Luboniu. Połączenie nastąpi w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie na spółkę Pozbud T&R S.A. całego majątku Pozbud Marketing Sp. z o.o. (łączenie się przez przejęcie), bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki Pozbud T&R S.A., stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz bez zmiany Statutu spółki Pozbud T&R S.A. Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym
wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie zostanie dokonane, w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 § 6 ksh, z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Pozbud T&R S.A. w dniu 13 grudnia 2012 r. wyraziło również zgodę na uzgodniony i przyjęty przez zarządy łączących się spółek w dniu 06 listopada 2012 roku Plan Połączenia, który został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 219/2012 (4084) z dnia 12 listopada 2012 roku, pod pozycją 14715. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d28feox

| | | POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POZBUD T&R S.A. | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-031 | | Luboń | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Przemysłowa | | 8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 061 899 40 99 | | 061 899 40 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@pozbud.pl | | www.pozbud.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 777-26-68-150 | | 634378466 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-13 Roman Andrzejak Wiceprezes Zarządu Roman Andrzejak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d28feox

Podziel się opinią

Share
d28feox
d28feox