Trwa ładowanie...
d2s9h2i
espi

POZBUD T&R S.A. - Podpisanie listu intencyjnego (56/2011)

POZBUD T&R S.A. - Podpisanie listu intencyjnego (56/2011)

Share
d2s9h2i

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 56 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POZBUD T&R S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie listu intencyjnego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Luboniu, działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami.) informuje, iż w związku z możliwością realizacji przez Emitenta najważniejszego celu ostatniej emisji akcji, jakim jest rozwój zdolności produkcyjnych, zamierza dokonać akwizycji nowej działalności i poszerzyć ofertę drewnianych produktów wykończenia wnętrz, uruchamiając produkcję wysokiej jakości litych podłóg drewnianych. Plany w tym zakresie Zarząd zaprezentował Radzie Nadzorczej na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2011 r. (Prezentacja planów Zarządu stanowi załącznik do niniejszego raportu). Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała plany Zarządu dotyczące akwizycji nowej działalności w zakresie produkcji wysokiej jakości litych podłóg drewnianych i zobowiązała Zarząd do podjęcia wszelkich
działań niezbędnych do ich realizacji. W celu podjęcia realizacji działań w powyższym zakresie, w dniu 20 grudnia 2011 roku Emitent podpisał ze spółką Ever Home Rossa s.j. ("Spółka") list intencyjny dotyczący współpracy. Emitent jest jednym z największych producentów okien i drzwi drewnianych w Polsce, natomiast Ever Home Rossa s.j. posiada rozległe doświadczenie w działalności handlowej zarówno na skalę krajową jak i międzynarodową. Warunkiem nawiązania współpracy jest przekształcenie spółki Ever Home Rossa s.j. w spółkę akcyjną. W ramach współpracy Emitent zainteresowany jest objęciem większościowego pakietu spółki akcyjnej stanowiącego co najmniej 51 % kapitału zakładowego w drodze jego podwyższenia, przy czym akcje obejmowane przez Emitenta byłyby akcjami uprzywilejowanymi co do głosu. Emitent obejmie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym poprzez wkład pieniężny w wysokości 2,0 mln zł i wkład niepieniężny, w skład którego wejdzie zintegrowana linia do produkcji podłóg drewnianych oraz surowiec do
produkcji. Na potrzeby nowej działalności Emitent wydzierżawi podmiotowi powiązanemu zakład produkcyjny w Grzywnie, który docelowo przeznaczony zostanie do produkcji podłóg drewnianych. Objęcie dodatkowego pakietu akcji Spółki (po okresie pierwszego roku) w zamian za wniesienie środków pieniężnych w wysokości 2,0 mln zł Emitent uzależnia od osiągnięcia przez Spółkę za 2012 r. przychodów ze sprzedaży na poziomie minimum 12,0 mln zł oraz zysku netto nie mniejszego niż 1,5 mln zł. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | List intencyjnyPOZBUDkolor.pdf | List intencyjny | | | | | | | | | |
| | Pozbud_Podłogi.pdf | Prezentacja _ podłogi_POZBUD | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2s9h2i

| | | POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POZBUD T&R S.A. | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-031 | | Luboń | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Przemysłowa | | 8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 061 899 40 99 | | 061 899 40 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@pozbud.pl | | www.pozbud.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 777-26-68-150 | | 634378466 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-21 Agnieszka Lachor Prokurent Agnieszka Lachor

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2s9h2i

Podziel się opinią

Share
d2s9h2i
d2s9h2i