Trwa ładowanie...
d1jbv64
d1jbv64
Zamieszczone na stronach internetowych portalu WP.PL materiały sygnowane skrótem "PAP" stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie, chronionych przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez WP.PL na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Poznań/ RDOŚ odmówił wydania decyzji ws. odkrywki Ościsłowo

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu odmówił określenia środowiskowych uwarunkowań dla wydobycia węgla brunatnego z odkrywki Ościsłowo - poinformował PAP we wtorek rzecznik prasowy RDOŚ w Poznaniu Łukasz Dąbkowski.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1jbv64

Jak podkreślił Dąbkowski, w toku postępowania i na podstawie zgromadzonych materiałów dowodowych stwierdzono, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo negatywnego wpływu odkrywki na jezioro Wilczyńskie, znajdujące się na terenie chronionego obszaru Natura 2000.

Regionalny Dyrektor pod koniec sierpnia ub. wezwał inwestora do uzupełnienia dokumentacji wniosku i przedstawienia propozycji tzw. kompensacji przyrodniczej. Jak tłumaczył Dąbkowski, taki dokument nie wpłynął do RDOŚ w Poznaniu mimo kilkukrotnych ponagleń.

"W ocenie oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji należało uwzględnić skutki odwodnienia eksploatowanej obecnie odkrywki Jóźwin IIB. Lej depresji powstały w wyniku odwadniania tej odkrywki wywiera decydujący wpływ na opadanie lustra wód jezior Powidzkiego Parku Krajobrazowego, najbardziej widoczne w Jeziorze Wilczyńskim. Wyniki analizy wskazują, że rozpoczęcie odwodnienia planowanej odkrywki Ościsłowo pogłębi oddziaływanie istniejącej odkrywki Jóźwin IIB na Jezioro Wilczyńskie" - podkreślił Dąbkowski.

d1jbv64

Jak dodał, "nawet przy zasilaniu Jeziora Wilczyńskiego wodami z odwodnienia obu odkrywek nie będzie możliwe uniknięcie negatywnego wpływu na chronione siedliska przyrodnicze. Nie pozwala na to odmienny skład fizykochemiczny wód kopalnianych".

Dąbkowski tłumaczył, że przepisy ustawy o ochronie przyrody, co do zasady, zabraniają podejmowania działań, które mogą znacząco negatywnie oddziaływać na chronione siedliska obszaru Natura 2000. "Wyjątkowo dopuszcza się ich realizację pod warunkiem wykonania kompensacji przyrodniczej, czyli takich czynności lub zabiegów, które odtworzą zasoby w innym miejscu" - mówił.

Dodał, że zdaniem inwestora teza o negatywnym oddziaływaniu odkrywki Ościsłowo na tereny chronione nie jest zasadna, więc inwestor "nie wyraził woli przedstawienia kompensacji". "Ze względu na brak uzasadnienia tego stanowiska Regionalny Dyrektor uznał dalsze prowadzenie postępowania za bezcelowe" - zaznaczył Dąbkowski.

Postępowanie ws. planowanej odkrywki Ościsłowo toczyło się na podstawie wniosku PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin SA. W trakcie postępowania dwukrotnie przeprowadzono procedurę udziału społeczeństwa oraz otwartą rozprawę administracyjną.

d1jbv64

Podziel się opinią

Share
d1jbv64
d1jbv64