Trwa ładowanie...

Pożyczki na inwestycje poprawiające efektywność energetyczną firm

Od czerwca małe i średnie firmy mogą występować do Agencji Rozwoju Przemysłu o pożyczki na realizację inwestycji poprawiających efektywność energetyczną. Maksymalna wysokość pożyczki to 300 tys. zł - napisała w przesłanym we wtorek PAP komunikacie ARP.
Share
Pożyczki na inwestycje poprawiające efektywność energetyczną firm
Źródło: Jupiterimages
djmpgdc

"Pożyczki mogą być przeznaczone na inwestycje prowadzące do zmniejszenia zużycia energii w procesach produkcyjnych oraz zwiększenia udziału energii odnawialnej i energii pozyskiwanej z odpadów lub ciepła odpadowego" - czytamy w komunikacie Agencji.

Chodzi m.in. o inwestycje w silniki i napędy elektryczne; energooszczędne systemy gospodarowania parą i systemy sprężonego powietrza; zakup systemów zarządzania środowiskiem i oznakowań ekologicznych; zakup narzędzi, urządzeń i systemów informatycznych służących poprawie efektywności energetycznej i zarządzaniu energią; wykonywanie audytów energetycznych projektów.

O udzielenie pożyczki mogą występować mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Wynosi ona maksymalnie 300 tys. zł, a wkład własny pożyczkobiorcy nie może być mniejszy niż 10 proc. wartości inwestycji finansowanej z pożyczki.

djmpgdc

Pożyczka musi być spłacona w ciągu 48 miesięcy. Jej oprocentowanie jest wyliczane na podstawie stopy bazowej określonej przez Komisję Europejską. W czerwcu 2010 r. stopa ta wynosiła 4,49 proc. rocznie. Jest ona powiększana o marżę ustalaną indywidualnie dla każdego projektu. Zależy to od sytuacji finansowo-ekonomicznej wnioskodawcy i proponowanych przez niego zabezpieczeń. Jak zaznacza ARP, marża powinna wynosić od 1 do 4 proc.

Zabezpieczeniem pożyczki może być: hipoteka na nieruchomości, przewłaszczenie lub zastaw rejestrowy na środkach trwałych lub zapasach, zastaw na udziałach, cesja z kontraktu, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym lub weksel in blanco na co najmniej 150 proc. udzielonej pożyczki. Przy dużych kontraktach ARP może zażądać dodatkowych zabezpieczeń.

"Pożyczki nie mogą być udzielane przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji lub pozostającym w okresie restrukturyzacji prowadzonej z wykorzystaniem pomocy publicznej" - czytamy w komunikacie.

Pieniądze będą wypłacane ze środków funduszu zarządzanego przez ARP na podstawie porozumienia zawartego z Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

djmpgdc

Podziel się opinią

Share
djmpgdc
djmpgdc