Trwa ładowanie...
d36vqo1

PPI średnioroczne wyniesie w 2011 r. 7 proc. - MG

...

Share
d36vqo1

31.10. Warszawa (PAP) - Średnioroczne ceny producentów w 2011 roku wyniosą 7 proc. - ocenia resort gospodarki w analizie sytuacji w przemyśle po III kwartałach.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły w III kwartałach o 7,2 proc. wobec 1,2 proc. przed rokiem.

"O ile w roku ubiegłym z kwartału na kwartał notowano sukcesywny wzrost dynamiki cen, o tyle w roku bieżącym zmiany dynamiki cen wykazują niewielką tendencję malejącą. Oczekiwać można, iż roczne tempo wzrostu cen zbliży się do 7 proc." - napisano w raporcie.

MG ocenia, iż korzystnie kształtuje się relacja tempa wzrostu wydajności pracy i tempa wzrostu wynagrodzeń realnych.

d36vqo1

"Następuje obniżka jednostkowych kosztów pracy, choć w tempie wolniejszym niż przed rokiem. Wydajność pracy w okresie I-IX 2011 roku wzrosła szybciej od wynagrodzeń o 3,0 pkt proc. W skali roku należy oczekiwać spadku jednostkowych kosztów pracy" - napisano.

MG spodziewa się, że na sytuację w przemyśle wpływ będzie miała sytuacja w gospodarce światowej.

"Oczekiwania co do ukształtowania się sytuacji przemysłu w skali roku 2011 są wynikiem ekstrapolacji trendów występujących w przemyśle krajowym w II oraz III kwartale bieżącego roku. Przewidywania te nie uwzględniają ewentualnych zmian, jakie mogą nastąpić w otoczeniu zewnętrznym Polski. Należy jednak zwrócić uwagę, że oceny dotyczące kształtowania się koniunktury gospodarczej w najbliższych kwartałach są niejednoznaczne, a zestaw ryzyk dla perspektyw rozwoju gospodarki światowej wciąż znaczący" - napisano. (PAP)

map/ ana/

d36vqo1

Podziel się opinią

Share
d36vqo1
d36vqo1