Trwa ładowanie...
d2thm6i

PRAGMA FAKTORING S.A. - Dane o obrotach PRAGMA FAKTORING S.A. za rok 2012. (2/2013)

PRAGMA FAKTORING S.A. - Dane o obrotach PRAGMA FAKTORING S.A. za rok 2012. (2/2013)

Share
d2thm6i

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PRAGMA FAKTORING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Dane o obrotach PRAGMA FAKTORING S.A. za rok 2012. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd emitenta przedstawia w załączeniu informacje o obrotach w segmencie faktoringu, rozumianych jako wartość nabytych wierzytelności, osiągniętych przez PRAGMA FAKTORING S.A. w roku 2012r. Obroty ogółem: 60 689 674,44 zł. w I kwartale, 63 344 708,24 zł. w II kwartale, 57 500 252,24 zł. w III kwartale, 65 792 098,07 zł. w IV kwartale. Razem za 2012r.: 247 326 732,99 zł. Faktoring exportowy: 173 812,27 zł. w I kwartale, 226 234,86 zł. w II kwartale, 328 366,81 zł. w III kwartale, 385 063,42 zł. w IV kwartale. Razem za 2012r.: 1 113 477,36 zł. oraz wszystkie wymienione niżej jako faktoring krajowy: Faktoring odwrotny: 702 211,14 zł. w I kwartale, 300 000,00 zł. w II kwartale, 300 000,00 zł. w III kwartale, 300 000,00 zł. w IV kwartale. Razem za 2012r.: 1 602 211,14 zł. Faktoring nieubezpieczony z regresem: 44 903 641,04 zł. w I kwartale, 46 648 448,46 zł. w II kwartale, 42 254 262,81 zł. w III kwartale, 45 719 914,49 zł. w IV kwartale. Razem za 2012r.: 179 526 266,80 zł. Faktoring nieubezpieczony bez
regresu: 3 715 053,91 zł. w I kwartale, 5 816 925,41 zł. w II kwartale, 3 453 887,49 zł. w III kwartale, 7 153 133,42 zł. w IV kwartale. Razem za 2012r.: 20 139 000,23 zł. Faktoring ubezpieczony bez regresu: 1 276 391,68 zł. w I kwartale, 757 996,53 zł. w II kwartale, 278 507,69 zł. w III kwartale, 223 513,70 zł. w IV kwartale. Razem za 2012r.: 2 536 409,60 zł. Faktoring ubezpieczony z regresem: 9 918 564,40 zł. w I kwartale, 9 595 102,98 zł. w II kwartale, 10 885 227,44 zł. w III kwartale, 12 010 473,04 zł. w IV kwartale. Razem za 2012r.: 42 409 367,86 zł. Ponadto emitent podaje dane o wartości udzielonych pożyczek w roku 2012r.: 18 442 220,52 zł. w I kwartale, 16 005 916,90 zł. w II kwartale, 19 141 263,00 zł. w III kwartale, 11 477 920,25 zł. w IV kwartale. Razem za 2012r. 65 067 320,67 zł. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie ? informacje poufne | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2thm6i

| | | PRAGMA FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PRAGMA FAKTORING S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-748 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Mieczyków | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 250 55 18 | | 032 250 55 17 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gielda@pragmafaktoring.pl | | www.pragmafaktoring.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6342427710 | | 277573126 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu
2013-01-04 Jerzy Sagan Prokuret

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2thm6i

Podziel się opinią

Share
d2thm6i
d2thm6i