Trwa ładowanie...
d2dgbwi
d2dgbwi
espi

PRAGMA FAKTORING S.A. - PRAGMA FAKTORING S.A. - wprowadzenie obligacji serii E do alternatywnego ...

PRAGMA FAKTORING S.A. - PRAGMA FAKTORING S.A. - wprowadzenie obligacji serii E do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst. (7/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2dgbwi
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-27
Skrócona nazwa emitenta
PRAGMA FAKTORING S.A.
Temat
PRAGMA FAKTORING S.A. - wprowadzenie obligacji serii E do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu 26 stycznia 2015 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst 20.000 obligacji na okaziciela serii E wyemitowanych przez PRAGMA FAKTORING S.A. o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (?).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRAGMA FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRAGMA FAKTORING S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-584 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Brynowska 72
(ulica) (numer)
032 44 20 200 032 44 20 240
(telefon) (fax)
gielda@pragmafaktoring.pl www.pragmafaktoring.pl
(e-mail) (www)
6342427710 277573126
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-27 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu
2015-01-27 Jerzy Sagan Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2dgbwi

Podziel się opinią

Share
d2dgbwi
d2dgbwi