Trwa ładowanie...
d3ll2xn
espi

PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej lokaty w BZ WBK przez spółkę zależną Emitenta. (15/2013)

PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej lokaty w BZ WBK przez spółkę zależną Emitenta. (15/2013)

Share
d3ll2xn
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-31
Skrócona nazwa emitenta
PRAGMA FAKTORING S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej lokaty w BZ WBK przez spółkę zależną Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Emitenta informuje, że w okresie od 18 stycznia 2013r. do 30 stycznia 2013r. spółka zależna Emitenta - PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna S.K.A. utworzyła cztery lokaty terminowe w Kredyt Banku S.A. z siedzibą w Warszawie oraz w BZ WBK S.A. - będącym następcą prawnym Kredyt Bank S.A. Łączna wartość zawartych lokat wynosi 4.860.000,- zł. Lokata o najwyższej wartości, tj. na kwotę 3.100.000,- zł, została zawarta 30 stycznia 2013r. na okres 7 dni. Oprocentowanie lokat i inne warunki finansowe umowy będącej podstawą utworzenia lokat nie odbiegają od warunków rynkowych. Kryterium uznania umowy za znaczącą ? łączna wartość lokat przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: par.5 ust.1 pkt 3 RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ll2xn

| | | PRAGMA FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PRAGMA FAKTORING S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-748 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Mieczyków | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 250 55 18 | | 032 250 55 17 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gielda@pragmafaktoring.pl | | www.pragmafaktoring.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6342427710 | | 277573126 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Tomasz Boduszek Prezes zarządu
2013-01-31 Jerzy Sagan Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ll2xn

Podziel się opinią

Share
d3ll2xn
d3ll2xn