Trwa ładowanie...
d1l86ej
d1l86ej
espi

PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej lokaty w Kredyt Banku SA (139/2011)

PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej lokaty w Kredyt Banku SA (139/2011)
Share
d1l86ej
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 139 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-08
Skrócona nazwa emitenta
PRAGMA FAKTORING S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej lokaty w Kredyt Banku SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 01.07.2011 r. i 08.07.2011 utworzył lokaty terminowe w Kredyt Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, gdzie pierwszą utworzono na kwotę 4.500.000,00 zł. na okres 7 dni, drugą na kwotę 7.000.000,00 zł. na okres 14 dni. Oprocentowanie lokat nie odbiega od warunków rynkowych. Zgodnie z par 9 ust. 8 RMF Emitent podaje, że łączna wartość wyżej wymienionych umów wynosi 11.500.000,00 zł. Kryterium uznania umowy za znaczącą - wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: par.5 ust.1 pkt 3 RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRAGMA FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRAGMA FAKTORING S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-748 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Mieczyków 14
(ulica) (numer)
32 44 20 200 32 44 20 240
(telefon) (fax)
biuro@pragmafaktoring.pl www.pragmafaktoring.pl
(e-mail) (www)
6342427710 277573126
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-08 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu
2011-07-08 Jerzy Sagan Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1l86ej

Podziel się opinią

Share
d1l86ej
d1l86ej